Sven

Taavi Remmel, “Eksperimentaalsed süsteemid ja kvantkirjandus”

Taavi Remmel, “Eksperimentaalsed süsteemid ja kvantkirjandus”

Taavi: “Kõnelen kvantteooria ja kirjandusteaduse suhtest “kahe kultuuri” pingeväljas. Miks on kvantkirjandus žanrina ebatäielik ja millised probleemid tekivad füüsikateaduse mõistevara adapteerimisel postmodernismi teooriasse? Sellest probleemsituatsioonist lähtudes esitan ühe võimaliku stsenaariumi fiktsionaalse kvantmaailma avastamiseks. See kätkeb Hans-Jörg Rheinbergeri „eksperimentaalseid süsteeme” ja Karen Baradi uusmaterialismi, mille peamisteks märksõnadeks on intra-aktsioon, posthumanistlik performatiivsus ja ontoloogiline eraldamatus.”