monograafiad

Kuidas kirjutada aega

Kuidas kirjutada aega

Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2002, 365 lk.


Sisukord:

Mis on narratiiv
Sõnad ja maailmad
Kohalolu, võimalikkus ja muutumine
Kuidas mõista aega
Aja kirjutamine: rütm ja katkestus
Aja kirjutamine: algus ja lõpp
Igavikku ajaks vermides: Madis Kõivu mälu-uuringud, algusest lõpuni
Kuidas peatada aega: kirjutuse olevik
Kirjutamine ja surm
Pidevus ja hetk
Kokkuvõtteks: kuidas kaardistada jutustatud aega

Sündmus. Koht

Sündmus. Koht

Collegium litterarum 15
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2002. – 192 lk.
ISBN 9985-865-12-X


Sisukord:

AARE PILV
KIVISILDNIKU “LIIVLASED” KIRJANDUSDISKURSUSE SÜNDMUSENA

SISSEJUHATUS   lk. 9

I. “LIIVLASTE” TEHNILINE KIRJELDUS   lk. 10
1. Juhan Liivilt pärinev tekstimaterjal   lk. 11
2. Tsiteerimismehhaanika “Liivlastes”  lk. 12

II. “LIIVLASED” SÜNDMUSENA KIRJANDUSLIKUS DISKURSUSES  lk. 17
1. Teoreetilisi taustu  lk. 17–23
2. Üldsituatsioon “Liivlaste” ümber  lk. 24–29
3. Osalejad  lk. 30–37
4. “Liivlaste” lugemisvõimalused ja tekstipiiride probleem   lk. 38–45
5. Eesmärgid  lk. 46–49
6. Vahendid. Vormi ja sisu suhe   lk. 50–55
7. Võti. Žanr  lk. 56–57
8. Normid  lk. 58–61

KOKKUVÕTE 62–64
KIRJANDUS 65–68


KADRI TÜÜR
KOHT JA KOHATUS KARL RISTIKIVI ROMAANIDES “KÕIK, MIS KUNAGI OLI” JA “EI JUHTUNUD MIDAGI”

SISSEJUHATUS   lk. 71–72

I. KOHATUD RAAMATUD  lk. 73
“Kõik, mis kunagi oli”  lk. 73–75
“Kultuurkroonikat”  lk. 76–81
“Ei juhtunud midagi”  lk. 82–83
Oodatud järg  lk. 84–87
Kodumaal  lk. 88–91
Kokkuvõtvalt  lk. 92–93

II. KOHAD JA RAAMATUD   lk. 94
Ruumiromaan  lk. 94
Kronotoop  lk. 95–97
Ruumi tähendus kunstilises tekstis  lk. 98–102
Kirjandusgeograafia  lk. 103–104
Ruum, paik ja koht  lk. 105–106
Koha ja kohataju problemaatikast  lk. 107–126

III. KOHAD RAAMATUIS  lk. 127
Kohtade ja miljööde kujutused  lk. 128
Palunurme  lk. 128–143
Suvila looderannikul  lk. 144–148
Tallinn  lk. 149–150
Agul  lk. 151–155
Tammikute maja  lk. 156–157
Malmi maja  lk. 157–161
Silbergleichi maja  lk. 162–163
Leitnant Paju elukoht  lk. 164–165
Baltisakslased  lk. 166–168
Tartu  lk. 169
Kohvikud  lk. 169–170
Tänaval  lk. 171–172
Üürituba  lk. 173–174
Soome  lk. 175–178

KOKKUVÕTTEKS   lk. 179
Kohatuse tundmine  lk. 179–180
Raamatute struktuurist  lk. 181–186

KIRJANDUS  lk. 187–192

Mis mees ta on?

Mis mees ta on?

Collegium litterarum 12
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2000. – 400 lk.
ISBN 9985-865-05-7

Sisukord:
1. Pealkirjast, teemast. – Redaktsioonist   lk. 7–15
2. Metsanurga ajalugu ja passionaarid   lk. 16–40
3. Ristikivi sammupaar   lk. 41–50
4. Krossi keeleloomest   lk. 51–66
5. Arvelius – kirja-, kooli- ja keelemees  lk. 67–81
6. Jacob Johann Malm ja makarooniline luule  lk. 82–149
7. Mis mees ta on?  lk. 150–177
8. Ja kui neid mehi ei ole   lk. 178–217
9. Tuglas kirjandusteadlasena   lk. 218–229
10. Kivikas hakkab peale ja lööb pihta   lk. 230–249
11. Kärner kitseks “Loomingu” aias   lk. 250–269
12. Mis järele jääb   lk. 270–278
13. Harald Peep 26. III 1931 – 8. X 1998   lk. 279–283
14. “Semendivabrik” ei olnud lastekirjandus  lk. 284 –296
15. Müüridest ja katusest   lk. 297–318
16. Mööda bergmanntorusid Lutsust “Talveni”   lk. 319–325
17. Suletud ruum tegevuspaigast kujundiks   lk. 326–363
18. Kivisildniku kirjanike nimekiri – mis see on?   lk. 364 –376
19. Lepik – põhjaeesti luuletaja?   lk. 377–388
20. Bibliograafia   lk. 389–391
Nimeregister   lk. 392

Keel ja kunst

Keel ja kunst

Sari Oxymora, nr 3
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 1999. – 336 lk.
ISBN 9985-865-04-9

Sisukord:
Alustuseks   lk. 7–14

I SAATEV SÕNA
1. Pealkiri   lk. 15–61
2. Kunstnik ja nimi   lk. 62
2.1. Kunst ja verbaalne invasioon   lk. 62–68
2.2. Autori nimi   lk. 69–86
3. Kunstnik ja müüt   lk. 87–108

II KUNST JA SÕNA
4. Keel ja kunst   lk. 109
4.1. Teos   lk. 109–114
4.2. Platoni paradoks   lk. 115–123
4.3. Sõna või pilt: meetodi puhtus ja kunstikeele vaikiv eitus   lk. 124–126
4.4. Pilt kui sõna. Lingvistiline paradigma   lk. 127–142
5. Ikoon   lk. 143–159
6. Kiri   lk. 160–176
7. Tähendus, teema ja “Laokoon”  lk. 177–191
8. Kala: tegelase ja tegevuse küsimusi   lk. 192–222

III VERBAALNE SÄNG. Kaastekst ja asetekst
8. Kunsti kriitika – kriitika kunst. Kaasteksti ja konteksti küsimus   lk. 223–244
9. 1919, 1924. Kuidas sõnastada maali  lk. 245–264
10. Kirjutatud maastik   lk. 265
10.1. Ekfraas. Kujutamatu kujutamine   lk. 266–272
10.2. Kujutamine ja kirjeldamine  lk. 273–299
10.3. Kokkuvõtteid  lk. 300–304

Kirjandus  lk. 305–322
Nimeregister  lk. 323–329
Summary  lk. 330