collections

Vaateid eesti nüüdisteatrile

Vaateid eesti nüüdisteatrile

Studia litteraria estonica, nr 17. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016, 264 pp.

Kogumik „Vaateid eesti nüüdisteatrile” sisaldab kaksteist artiklit, mille autorid vaatlevad teatrinähtusi ja -suundumusi Eesti taasiseseisvumisest kuni 2000. aastate lõpuni, keskendudes sel ajajärgul toimunud muutustele ja uutele ilmingutele. Kogumikust leiab nüüdisteatri üldisemat laadi kaardistusi ja mõne valdkonna (näiteks nüüdisaegne tants, teater noorele vaatajale, lavakujundus, teatriharidus) ülevaatlikke käsitlusi, aga ka kitsama fookusega kirjutisi lavastajapositsiooni muutumisest, uue meedia kasutamisest teatris, tehnoloogilisest teatrist, postmodernismijärgse teatri esteetikast jm.Sisukord:

Saateks

Jaak Rähesoo
Alternatiivteater: juured ja õied

Luule Epner
Pildi kokkupanek. Nüüdisteatri kaks aastakümmet

Heili Einasto, Evelin Lagle
Külast rahvusvahelise kaubamajani. Tantsuteater taasiseseisvunud Eestis

Liina Unt
Kuidas mõelda ruumist

Riina Oruaas
Uus meedia teatris. Lava lõhkumisest uute lavamaailmade sünteesini

Andrus Laansalu
Taevas sadama kohal. Eesti tehnoloogilise teatri arengud 1996–2014

Anneli Saro
Lavastajapositsiooni muutumine eesti sõnateatris 20. ja 21. sajandi vahetusel

Madis Kolk
Postmodernismi kriitika ja postmodernismijärgsed suundumused eesti teatris

Kirsten Simmo
Teater noorele vaatajale

Katri Aaslav-Tepandi
Teatrihariduse apoloogia ehk teatrikunsti õpetamisest ja õppimisest 1990. aastatel. Faktid ja läbielamised

Madli Pesti
Draamascandal ja Augustitreff. Eesti teatri väliskontaktidest ja -mõjudest 1990. ja 2000. aastatel

Ott Karulin
Tantsu- ja teatriagentuurid konservatiivsete ja õõnestavate strateegiate kompromissina

Lavateoste register
Nimeregister

Between Arts and Politics: A Postcolonial View on Baltic Cultures of the Soviet era.

Between Arts and Politics: A Postcolonial View on Baltic Cultures of the Soviet era.

Contents:

Epp Annus
Introduction. Between arts and politics: A postcolonial view on Baltic cultures of the Soviet era.
pp 1-13
Full article

Benedikts Kalnačs
Comparing colonial differences: Baltic literary cultures as agencies of Europe’s internal others
pp 15-30
Full article

Jaak Kangilaski
Postcolonial theory as a means to understand Estonian art history
pp 31-47
Abstract

Violeta Davoliute
The Sovietization of Lithuania after WWII: modernization, transculturation, and the lettered city
pp 49-63

Maija Burima
Orientalism, otherness, and the Soviet empire: travelogues by Latvian writers of the Soviet period
pp 65-75
Abstract

Rasa Balockaite
Bourgeoisie as internal orient in the Soviet Lithuanian literature: Roses Are Red by A. Bieliauskas, 1959
pp 77-91

Sille Kapper
Post-colonial folk dancing: reflections on the impact of stage folk dance style on traditional folk dance variation in Soviet and post-Soviet Estonia
pp 93-111

Piret Peiker
Estonian nationalism through the postcolonial lens
pp 113-132
Abstract

Deniss Hanovs
Can postcolonial theory help explain Latvian politics of integration? Reflections on contemporary Latvia as a postcolonial society
pp 133-153
Abstract

Uurimusi kirjandusest ja kultuurist

Uurimusi kirjandusest ja kultuurist

Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised, kd 15, 2013, 152 lk.

Kogumiku pdf

Sisukord:

Piret Viires
Uurimusi kirjandusest ja kultuurist. Saateks

Rein Veidemann
Küsimus eesti kultuurist

Aigi Heero, Maris Saagpakk
Adam Olearius ja kultuuriline Teine teekonnal Oktsidendist Orienti

Anneli Kõvamees
Eestlased Venemaal: reisikirjanduslikke reportaaže

Elo Lindsalu
Tammsaare noored naishinged

Berit Kaschan
Toetavad müüdid ja enesejutustamine Nora Ikstena romaanides „Elu pühitsus” ja „Neitsi õpetus”

Margit Tintso
Kuidas seletada võru vaimu? Lõunaeesti kirjanduse vaimust uuemates proosateostes

The Digital Turn: User’s Practices and Cultural Transformations

The Digital Turn: User’s Practices and Cultural Transformations

Frankurt-am-Main: Peter Lang Verlag, 2013, 298 pp.

By combining the analysis of the new forms and environments of the digital world with critical scholarship of the role of the users, this book argues that cultural field is facing a challenge of the digital turn. The digital turn hereby implies that changes in the use and application of digital technology bring on changes in practice and in the relationships between cultural institutions and audiences. We approach the changes in society from the structural (institutional) as well as from the agential (audiences, users, individuals) perspective. The authors represented in this book share the view that there
is no need to fear the new media pushing aside traditional cultural forms, acknowledging at the same time that the scope of this cultural change is far from understood.Contents:

Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Pille Runnel, Marin Laak, Piret Viires
The Challenge of the Digital Turn


I User’s practices

Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Pille Runnel, Agnes Aljas
Orienting the Heritage Institution towards Participatory Users in the Internet

Marju Lauristin
New Media and Changes in the Forms of Cultural
Transmission: The Estonian Experience

Tobias Olsson, Anders Svensson
Reaching and Including Digital Visitors: Swedish Museums and Social Demand

Krista Lepik
Changing users of Memory Institutions

Lien Mostmans, Eva Van Passel
Audiovisual Collections in a Digital Culture: Reflections on Providers and Users of Digital Audiovisual Heritage in Flanders

Marin Laak
Heritage, User and the Digital Environment: Rewriting the Narrative of the Literary Past

Katrine Damkjær, Lea Schick
Can You Be Friends with an Art Museum? Rethinking the Art Museum with Facebook

Stijn Bannier, Chris Vleugels
Recommended Friends, Artists, Events and Books: The Opportunities and Risks of Web 3.0

Joke Beyl
Blogging Writers: (De)Mystifi cation of Authority?

Sari Östman
Life-Publishing on the Internet – a Playful Field of Life-Narrating

Stacey M. Koosel
Exploring Digital Identity: Beyond the Private
Public Paradox

David Casado-Neira
From Landscape to Multi-layer Landscape: Landscape as a Tourism Resource on Web 2.0

Marcus Weisen
Accessible Digital Culture for Disabled People


II Cultural transformations

Nico Carpentier
A Short History of Participation in the Cultural Realm

Anne Kaun
Playful Public Connectivity and Heritage Institutions

Piret Viires, Virve Sarapik
Solitude in Cyberspace

Janne Andresoo, Mihkel Volt
Digital Memory, Risks and Common Sense: Dilemmas in the Context of National Libraries

Markku Eskelinen
Cybertextuality Meets Transtextuality

Raine Koskimaa
From the Gutenberg Galaxy to the Internet Galaxy. Digital Textuality and the Change of the Cultural Landscape

Farouk Y. Seif
Between Technology and Teleology: Can the Digital Age Embrace the Analogue Experience of Culture?

Nullindate erinumber

Nullindate erinumber

Keeletoimetajad: Katrin Raid, Maarja Hollo

Resümeede tõlked: Tiina Randviir, autorid

Resümeede toimetaja: Richard Adang


Artiklite pdf-id (välislink)


SISUKORD:

Saateks

Piret Viires, Priit Kruus – Nurklikud nullindad: sissejuhatuseks 21. sajandi esimese kümnendi kirjandusse  


ARTIKLID

Piret Viires – Digimodernistlik eesti kirjanik

Aare Pilv  – Väike teatmik (Tartu) paranoiakriitilise risoomi kohta

Priit Kruus – Nooruse valuuta. „Noorkirjanik“ ja „rühmitus“ nullindatel 

Igor Kotjuh – Eesti venekeelse kirjanduse nullindate põlvkond: vastuvõtt ja tõrked omaks tunnistamisel 

Anneli Kõvamees – Nullindate reisikirjad: minu-vaated maailmale 

Leena Kurvet-Käosaar, Rutt Hinrikus – Omaeluloolisus nullindatel

Luule Epner – Teispool draamat: tekst nullindate teatris 


TEOORIAVAHENDUS

Timotheus Vermeulen, Robin van den Akker – Märkmeid metamodernismist

Piret Viires – Timotheus Vermeuleni ja Robin van der Akkeri metamodernism

Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest

Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest

Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2011, 181 lk.

Artiklikogumikus “Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest” vaadeldakse aastaid kogu radikaalsete muutumiste spektri ulatuses: alates Nõukogude okupatsioonist 1940. aastal, sellele järgnenud Saksa okupatsioonist, uuest Nõukogude okupatsioonist 1944. aastal, 1940. aastate teise poole nn järel-eesti ajast kuni murrangulise 1949. ja 1950. aastani.Artiklid:

Sirje Olesk, Piret Viires
Saateks. Pöördelised neljakümnendad

Maarja Vaino
A.H. Tammsaare muutmine nõukogude kirjanikuks

Tiit Hennoste
Ametiühingust rühmituseks. Eesti Nõukogude Kirjanike Liit kui kirjandusrühmitus ja tema esimene põhikiri kui kirjanduslik manifest

Krista Ojasaar
Eesti Kirjanduse Seltsi hiilgus ja varemed

Anneli Kõvamees
Eesti proosa venelasekuvandist 1940. aastate teisel poolel

Anne Valmas
Eesti raamatu kirjastamisest kahes ruumis 1940. aastatel

Rein Veidemann
Hans Leberecht ja tema “Valgus Koordis” – kurioosum ja paradoksid

Sirje Kiin
Marie Underi käekäik ning poliitiline lugemine kahel pool raudset eesriiet 1940. aastatel

Aigi Heero
Nõukogulikust agitatsiooni- ja propagandakirjandusest 1940. aastate lõpus – 1950. aastate alguses. Felix Kotta poeem “Kindlal sammul”

Elle-Mari Talivee
Sissevaateid riikliku kirjastuse Ilukirjandus ja Kunst tegevusse aastail 1940-1941 Eesti Kultuuriloolises Arhiivis säilitatud kirjavahetuse põhjal

Aile Tooming
Uku Masingu luule 1940. aastatel: värsimõõt ja teema

Kinokultura: New Russian Cinema. Special Issue 10: Estonian Cinema

Full articles (external link)Contents:

Editorial:

Eva Näripea, Ewa Mazierska and Mari Laaniste: “Discovering Estonian Cinema”


Articles:

Lauri Kärk: “Estonian Film: From Bear Hunt to Autumn Ball. Notes on Estonian Film History”

Virve Sarapik: “Film Reception in Estonia in the Early 20th Century: From Fairground Shows and Conjurer Acts to Respectful Drawing-Room Entertainment”

Eva Näripea: “New Waves, New Spaces: Estonian Experimental Cinema of the 1970s”

Andreas Trossek: “Rhizome-Alphabet: Between Film and Art of Priit Pärn”

Mari Laaniste: “Conflicting Visions: Estonia and Estonians as Presented in the Cinema of 1990s and 2000s”

Ewa Mazierska: “Post-communist Estonian Cinema as Transnational Cinema”

Mari Laaniste and Leena Torim: “Apartment Blocks and Alienation: Tallinn’s Lasnamäe District in Autumn Ball”
Estonian-Polish Connections: The Case of Pirx

Ewa Mazierska: “My Great Estonian Adventure: An Interview with Marek Piestrak”

Eva Näripea: “Transnational Spaces of Science Fiction: An Estonian-Polish coproduction The Test of Pilot Pirx (Test pilota Pirxa / Navigaator Pirx, 1978)”


Reviews:

Kristiina Davidjants: Andres Sööt’s St. John’s Day (Jaanipäev, 1978)

Ellu Maar: Elmo Nüganen’s Names in Marble (Nimed marmortahvlil, 2002)

Elisabetta Girelli: Sulev Keedus’s Somnambulance (Somnambuul, 2003)

Andris Feldmanis: Jaak Kilmi and René Reinumägi’s Revolution of Pigs (Sigade revolutsioon, 2004)

Karlo Funk: Ilmar Raag’s The Class (Klass, 2007)

Margit Tõnson: Veiko Õunpuu’s The Temptations of St. Tony (Püha Tõnu kiusamine, 2009)

Theatre: Stability and Dynamics

Theatre: Stability and Dynamics

Pdfs of articles (external link)


Contents:

Foreword
Tiina Ann Kirss


Articles:

Theatre: Stability and Dynamics
Luule Epner, Anneli Saro

Theatre – a Building, a Company, an Art Form: Terminology versus Reality. Teater – maja, trupp, kunstiliik: terminoloogia versus reaalsus
Willmar Sauter

Hamlet’s Being and Not-Being − Dynamics of the Aesthetic Object of Theatrical Performance. Hamleti olemine ja mitte-olemine − teatrietenduse esteetilise objekti dünaamika
Mariusz Bartosiak

Clichés of Theatrical Gesture in the Recent History of Latvian Theatre. Žestide klišeed läti teatri lähiajaloos
Valda Cakare

Effect of Tradition and Innovation on an Actor’s Work Over Time: The example of Salme Reek. Traditsiooni ja uuenduse mõju näitlejaloomingule läbi aja: Salme Reegi näide
Eike Värk

Improvisation Theatre Performance as Maintaining and Breaking Cultural Model Narratives. Artiklis uuritakse, kuidas improvisatsiooniteater ja seda žanri harrastavad trupid kannavad edasi teatud tüüpi kultuurilisi narratiive, mida samas mõjutavad reaalsed
Reetta Jokinen

On Nomadism. Nomadismist
Knut Ove Arntzen

The Shifting Point: Rewriting the Theatre Tradition on the Margins of Postmodern Culture. Nihkuv vaatepunkt: teatritraditsiooni ümberkirjutamine postmodernistliku kultuuri äärealadel
Jurgita Staniškyte

Building in the Daytime, Demolishing at Night. Päeval ehitades, öösel lõhkudes
Jaak Rähesoo

The Dynamics of the Estonian Theatre System: in Defence of Repertoire Theatre. Eesti teatrisüsteemi dünaamika: repertuaariteatri kaitsel
Anneli Saro

How to Popularize Radicality. Kuidas populariseerida radikaalsust
Pirkko Koski

Staging the Nation: the Case of Lithuanian Fin de Siècle Theatre Productions in Foreign Industrial Centers. Lavastades rahvust: Leedu fin de siècle’i lavastused välismaistes tööstuskeskustes
Edgaras Klivis

Theatre in a Contorted Mirror of Satire: Lithuanian Example from 1924–1940. Teater satiiri kõverpeeglis: Leedu näide aastaist 1924−1940
Martynas Petrikas

National Theatres in Transition. Muutuvad rahvusteatrid
Steve Wilmer


Review

Site as Performance: Kathleen Irwin. The Ambit of Performativity. How Site Makes Meaning in Site-Specific Performance. Helsinki: University of Arts and Design Helsinki, 2007
Liina Unt

Looking in from the Outside: Jeff Johnson. The New Theatre of the Baltics. From Soviet to Western Influence in Estonia, Latvia and Lithuania. Jefferson, North Carolina, and London: McFarland & Company, 2007
Maris Peters

The “Golden Section“ of Estonian Theatre History: Sajandi sada sõnalavastust (Estonian Theatre 100. One Hundred Drama Stagings). Compiled and commented by Reet Neimar. Tallinn: Estonian Encyclopaedia Publishers, 2007.
Piret Kruuspere

20. sajandi mõttevoolud

20. sajandi mõttevoolud

Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2009, 976 lk.

Kogumik annab ülevaate 20. sajandi olulisematest mõttevooludest ja mõtlejatest, pöörates tähelepanu ka filosoofia ja kultuuri vastastikele mõjudele. Kogumiku eesmärk on avardada eesti lugejate filosoofilist horisonti ning näidata filosoofia rolli kultuuriruumi kujundamisel. Kogumik sisaldab 36 lähivaadet ja 10 erineva mõttevoolu üldtutvustust, kogumikku tegid kaastööd 33 autorit. Kogumik ilmus 2009. aasta suvel, selle väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital. Kogumiku koostamise ja valmimise kestel on peetud rida teemaga seotud seminare.


SISUKORD:

Eessõna. Kogumiku koostamise põhimõtteist
Sissejuhatus. Modernsuse filosoofiad – Epp Annus

ELUFILOSOOFIA
Elufilosoofia – Andrus Tool
Arthur Schopenhauer – Alvar Loog
Friedrich Nietzsche – Leo Luks
Henri-Louis Bergson – Margus Ott
Oswald Spengler – Hent Kalmo

PSÜHHOANALÜÜS
Psühhoanalüüs – Jaanus Adamson
Sigmund Freud – Jaanus Adamson
Carl Gustav Jung – Ene Kelder
Jacques Lacan – Jaanus Adamson

FENOMENOLOOGIA
Fenomenoloogia – Tõnu Viik
Martin Heidegger – Eduard Parhomenko
Maurice Merleau-Ponty – Vivian Bohl
Emmanuel Levinas – Urve Eslas

EKSISTENTSIALISM
Eksistentsialism – Tarmo Tirol
Søren Aabye Kierkegaard – Karin Kustassoo
Jean-Paul Sartre – Tarmo Tirol
Albert Camus – Tanel Lepsoo

HERMENEUTIKA
Hermeneutika – Andrus Tool
Wilhelm Dilthey – Andrus Tool
Hans-Georg Gadamer – Andrus Tool
Paul Ricœur – Hent Kalmo
Gianni Vattimo – Leo Luks

ANALÜÜTILINE FILOSOOFIA
Analüütiline filosoofia – Peeter Selg
Ludwig Wittgenstein – Peeter Selg
Donald Davidson – Jaan Kangilaski
Arthur C. Danto – Marek Volt, Kristiina Reidolv

MARXISM
Marxism – Jüri Lipping
Walter Benjamin – Toomas Lott
Louis Althusser – Jüri Lipping
Ernesto Laclau – Jüri Lipping

POSTSTRUKTURALISM
Ferdinand de Saussure, strukturalism ja semiootika – Andrus Org
Poststrukturalism – Neeme Lopp
Roland Barthes – Neeme Lopp
Jacques Derrida – Neeme Lopp
Gilles Deleuze – Eik Hermann
Michel Foucault – Tõnu Viik
Giorgio Agamben – Daniele Monticelli

FEMINISTLIK TEOORIA
Feministlik teooria – Raili Põldsaar, Katrin Kivimaa
Simone de Beauvoir – Mirjam Hinrikus, Kadri Simm
Luce Irigaray – Katrin Kivimaa
Judith Butler – Eneken Laanes

POSTKOLONIAALSED UURINGUD
Postkoloniaalsed uuringud – Piret Peiker
Frantz Fanon – Toomas Gross
Edward W. Said – Toomas Gross
Gayatri Chakravorty Spivak – Tiina Kirss
Homi K. Bhabha – Epp Annus, Piret Peiker

Summary. Movements of Thought in the Twentieth Century
Tänusõnad
Autorid
Piltide allikad ja autorid
Registrid
Nimeloend
Mõisteloend

Etenduse analüüs: Võrrand mitme tundmatuga

Etenduse analüüs: Võrrand mitme tundmatuga

Tartu Ülikooli teatriteaduse ja kirjandusteooria õppetool. Studia litteraria estonica 8. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006, 215 lk.

Kogumiku pdf


Sisukord:

Saateks

Anneli Saro
Unenäopoeetika etenduse analüüsi meetodina

Sirle Põdersoo
Näitlemine kui elus peegel

Kristel Nõlvak
Katarsis — vakatus või karje?

Luule Epner
Mängitud maailmad

Juta Vallikivi
Kehalisus ja mõistmine teatris

Ester Võsu
Mõningatest kultuurietenduse analüüsi teoreetilistest ja metodoloogilistest probleemidest

“Roberto Zucco” — Kollektiivne katse analüüsida etendust

Luule Epner
Märkmeid ühe lavastuse sünniloost. Mati Undi “Vend Antigone, ema Oidipus”

Summaries