Eesti looduskultuur

['Culture of Nature in Estonia'.] Edited by Timo Maran and Kadri Tüür.

Tartu: Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus, Eesti Kirjandusmuuseum, 2005, 431 lk.

Kogumik “Eesti looduskultuur” tutvustab erinevate kultuurivaldkondade ja kohalikulooduskeskkonna suhteid laiale lugejaskonnale mõistetavas vormis. Autorid üldistavad omaainevaldades tehtut, ühendades kirjutistes Eesti kultuuriloo ja rahvusvahelise teaduseseisukohad. Temaatiliselt jaguneb kogumik neljaks: eesti kultuuri ja looduse suhete ajaloolinemõõde ja rahvapärimus; Eesti looduse esteetika ning looduse ja kunsti suhted; looduserepresenteerimine ja roll eri kultuurivaldkondades; looduskogemus, -kasutus ja maastiketemaatika. Kogumiku lõpetab ülevaade eestlaste suhtumistest oma looduskeskkonda. Kogumikon illustreeritud värviliste ja mustvalgete fotode ning arhiivimaterjalide reproduktsioonidega.Teaduskirjandusele omane viitestik, kirjanduseloendid ja nimeindeks võimaldavad lugejal teostkasutada ka omalaadse käsiraamatuna eesti kultuuri ja looduse suhete kohta.


Sisukord:

TIMO MARAN, KADRI TÜÜR
Saateks    lk. 7 – 10

VALTER LANG
Inimene, kultuur ja loodus muinasajal  lk. 11 – 28

ÜLO VALK
Eesti rahvaluule loodusenägemised   lk. 29 – 53

RENATA SÕUKAND
Loodus eesti rahvameditsiinis  lk. 55 – 79

MALL HIIEMÄE
Inimese ja looduse suhte aspekte eesti rahvakalendris   lk. 81 – 115

KAIA LEHARI
Talvelooded  lk. 117 – 128

LIINA UNT
Meri ja mere pilt  lk. 129 – 150

RAEL ARTEL
Ökokunst Eesti moodi  lk. 151 – 178

ESTER VÕSU
Teatri ja looduse vahel  lk. 179 – 218

TIIT REMM
Märkmeid loodusfilmist ja selle seostest antropoloogilise filmiga  lk. 219 – 236

KADRI TÜÜR, TIMO MARAN
Eesti looduskirjanduse lugu  lk. 237 – 270

AIVAR JÜRGENSON
Eesti hajala loodustunnetusest  lk. 271 – 303

ANNELI BANNER
Aeg, aed ja inimene. Aianduse tähtsusest Eesti maamajapidamises   lk. 305 – 325

TIINA PEIL
Eesti kaartidel  lk. 327 – 361

EGLE KAUR, HANNES PALANG
Inimmõjuga maastikest  lk. 363 – 378

MAARIS RAUDSEPP
Eestlaste loodusesuhe keskkonnapsühholoogia vaatenurgast  lk. 379 – 420

Autorid   lk. 421

Nimeindeks  lk. 427


Kajasutused:

Tiit Kändler, Kas eestlased on loodusmeelsed?. – Eesti Päevaleht, 16. XII 2005.
Madis Arukask. Meie looduskultuur – kellele eluks, kellele viljelemiseks. – Sirp, 13. I 2006, lk 14.
Juhani Püttsepp, Loe. Eesti looduskultuur. – Eesti Ekspress, 3. III 2006.