Kohandumise märgid

['Signs of Adaptation'.] Virve Sarapik, Maie Kalda, Rein Veidemann (eds)

Collegium litterarum 16
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2002. – 368 lk.
ISBN 9985-865-13-8


Sisukord:
Saateks    lk. 7–8
Autorid    lk. 9–10

JAAK KANGILASKI
Kohanemised marksismidega    lk. 11–19

KADRI TÜÜR, TIMO MARAN
Kohased teod. Loodusteaduslikku    lk. 20–29

ANTS JUSKE
Kellega kunstnik kohandub ja kollaboreerub    lk. 30–36

Lisa: SILVER VAHTRE
Eesti kunsti dünaamiline mudel    lk. 37–39

REIN VEIDEMANN
Kohandumise kool. Valmar Adamsi juhtum    lk. 40–54

MAIE KALDA
Vana kaader järel-eesti ajal võimalusi proovimas    lk. 55–66

DAVID VSEVIOV
Repatrieerimisretoorika kui abivahend kohandumiseks tagasipöördumisideega
(1945-1953)    lk. 67–86

LIIS HION
Eesti teater stalinismi ajal. Uurimisega seotud allikakriitilised ja psühholoogilised probleemid    lk. 87–98

SIRJE OLESK
Peatükk ajaloost: ENSV Kirjanike Liit ja EK(b)P KK kaheksas pleenum    lk. 99–120

KATRE TALVISTE
Kurja kirjaniku suurus. Prestiizi ja ideoloogia konfliktid prantsuse tuumautorite retseptsioonis Sartre’i näitel    lk. 121–127

KRISTA KODRES
Modernismi kehtestamine ja klassikaline retoorika    lk. 128–141

EVA NäRIPEA
Kaadreid modernistlikust ideaallinnast: “Viini postmark” ja Mustamäe    lk. 142–160

MART KALM
Saunapidu suvilas. Nõukogude eestlased Soome järgi läänt mängimas    lk. 161–177

KARIN PAULUS
Eero Aarnio karikatool ja Nõukogude Eesti    lk. 178–194

PEETER TOROP
Tõlkesund    lk. 195–206

VIRVE SARAPIK
Saar    lk. 207–137

ANNELI MIHKELEV
Romantiline ellusuhtumine vs. kohandumine Kalju Lepiku ja Paul-Eerik Rummo luules    lk. 238–253

KATRIN ENNUS
Iroonia – kas kohanemine, teesklus või mäss?    lk. 254–262

MARIN LAAK
Kohandumine 1970. aastate kirjanduskriitikas:konteksti­tundliku tekstivõrgu vajadusest ja võimalustest    lk. 263–283

KüLLIKI VULF
Vaikimine – vabastav võimalus kõnelemiseks. Kas võimalus kohandumiseks?    lk. 284–300

PIRET KRUUSPERE
Kohanemine rambivalguses    lk. 301–315

PEETER LINNAP
Loomulikkuse mõistest üleminekuajastu dokumentalistikas    lk. 316–328

JANIKA KRONBERG
Kuuekümnendad: kuldsed või kassikuldsed?    lk. 329–337

EVE ANNUK
Kohanemine ja 1990. aastad: Kenderi näide    lk. 338–346

PIRET VIIRES
Kirjanduse kohandumisi 1990. aastatel ehk kauboi­kapitalismi kultuuriloogika    lk. 347–356

Summaries    lk. 357 –365
Contributors    lk. 366–367