Nullindate erinumber

['Special Issue on Noughties'.] Methis, no 11, 2013. Edited by Piret Viires and Priit Kruus.

Keeletoimetajad: Katrin Raid, Maarja Hollo

Resümeede tõlked: Tiina Randviir, autorid

Resümeede toimetaja: Richard Adang


Artiklite pdf-id (välislink)


SISUKORD:

Saateks

Piret Viires, Priit Kruus – Nurklikud nullindad: sissejuhatuseks 21. sajandi esimese kümnendi kirjandusse  


ARTIKLID

Piret Viires – Digimodernistlik eesti kirjanik

Aare Pilv  – Väike teatmik (Tartu) paranoiakriitilise risoomi kohta

Priit Kruus – Nooruse valuuta. „Noorkirjanik“ ja „rühmitus“ nullindatel 

Igor Kotjuh – Eesti venekeelse kirjanduse nullindate põlvkond: vastuvõtt ja tõrked omaks tunnistamisel 

Anneli Kõvamees – Nullindate reisikirjad: minu-vaated maailmale 

Leena Kurvet-Käosaar, Rutt Hinrikus – Omaeluloolisus nullindatel

Luule Epner – Teispool draamat: tekst nullindate teatris 


TEOORIAVAHENDUS

Timotheus Vermeulen, Robin van den Akker – Märkmeid metamodernismist

Piret Viires – Timotheus Vermeuleni ja Robin van der Akkeri metamodernism