Teatri ja teaduse vahel

Edited by Luule Epner

Studia litteraria estonica 5. Tartu: Tartu Ülikooli Eesti kirjanduse õppetool, teatriteaduse ja kirjandusteooria õppetool, 2002, 154 lk.

Kogumiku pdfSisukord:

Saateks

I. Teatriajalugu

Liina Jääts, Jutustades lugusid olematuse muutumisest. Teatriajalugude kirjutamisest

Liis Hion, Teater kui etendusettevõte ehk Eesti NSV teatrite majanduspoliitika aastatel 1944-1953

Kristiina Mänd, Svejki tee teatrilavale

II. Teatriteooria ja -pedagoogika

Anneli Saro, Teatrikriitika toimemehhanismid

Herdis Kirk, Draamateksti tõlkimise erijooni (Martin McDonaghi näidendite “Mägede iluduskuninganna” ja “Connemara. Üksildane lääs” näitel)

Kristel Nõlvak, Müüdilise ja postmodernse maailmapildi kokku­puutepunkte tänases teatris (Mati Undi “Meistri ja Margarita” näitel)

Lianne Saage-Vahur, Teatriõpetus koolis

III. Etenduse analüüs

Luule Epner, Etenduse analüüs: lähtekohti ja küsimuseasetusi

Ene Paaver, “Võlumägi”: romaan, dramatiseering, lavastus

Juta Vallikivi, “Võlumäe” lavailm