Tekstuaalsus ja piltkunst

['Textuality and the Visual Art'.] A special issue of Studies on Art and Architecture, vol 13, no 1, 2004. Edited by Virve Sarapik.

[Saateks]. Virve Sarapik
PDF
7−8

Virve Sarapik. Pilt, kunst ja tekst (sissejuhatavat)
PDF
13−43

Mari Laanemets. Allegoorilised taktikad kaasaegses kunstis. Üks vaatenurk eesti kunstile 1990. aastatel
PDF
47−72

Karin Laansoo. Keele materiaalsus. Varased eksperimendid verbaalse keelega Mari Kurismaa loomingus
PDF
75−103

Kaie Kotov. Marko Mäetamme “kujutiste grammatika”
PDF
107−124

Mari Laaniste. Koomiks kui totaalne tekst
PDF
128−148


KROONIKA 1. VI − 31. XII 2003
PDF
155−157