Uurimusi kirjandusest ja kultuurist

['Studies on literature and culture'.] Edited by Piret Viires

Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised, kd 15, 2013, 152 lk.

Kogumiku pdf

Sisukord:

Piret Viires
Uurimusi kirjandusest ja kultuurist. Saateks

Rein Veidemann
Küsimus eesti kultuurist

Aigi Heero, Maris Saagpakk
Adam Olearius ja kultuuriline Teine teekonnal Oktsidendist Orienti

Anneli Kõvamees
Eestlased Venemaal: reisikirjanduslikke reportaaže

Elo Lindsalu
Tammsaare noored naishinged

Berit Kaschan
Toetavad müüdid ja enesejutustamine Nora Ikstena romaanides „Elu pühitsus” ja „Neitsi õpetus”

Margit Tintso
Kuidas seletada võru vaimu? Lõunaeesti kirjanduse vaimust uuemates proosateostes