Vaateid eesti nüüdisteatrile

['Approaches to Contemporary Estonian Theatre'.] Edited by Luule Epner, Riina Oruaas and Madli Pesti

Studia litteraria estonica, nr 17. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016, 264 pp.

Kogumik „Vaateid eesti nüüdisteatrile” sisaldab kaksteist artiklit, mille autorid vaatlevad teatrinähtusi ja -suundumusi Eesti taasiseseisvumisest kuni 2000. aastate lõpuni, keskendudes sel ajajärgul toimunud muutustele ja uutele ilmingutele. Kogumikust leiab nüüdisteatri üldisemat laadi kaardistusi ja mõne valdkonna (näiteks nüüdisaegne tants, teater noorele vaatajale, lavakujundus, teatriharidus) ülevaatlikke käsitlusi, aga ka kitsama fookusega kirjutisi lavastajapositsiooni muutumisest, uue meedia kasutamisest teatris, tehnoloogilisest teatrist, postmodernismijärgse teatri esteetikast jm.Sisukord:

Saateks

Jaak Rähesoo
Alternatiivteater: juured ja õied

Luule Epner
Pildi kokkupanek. Nüüdisteatri kaks aastakümmet

Heili Einasto, Evelin Lagle
Külast rahvusvahelise kaubamajani. Tantsuteater taasiseseisvunud Eestis

Liina Unt
Kuidas mõelda ruumist

Riina Oruaas
Uus meedia teatris. Lava lõhkumisest uute lavamaailmade sünteesini

Andrus Laansalu
Taevas sadama kohal. Eesti tehnoloogilise teatri arengud 1996–2014

Anneli Saro
Lavastajapositsiooni muutumine eesti sõnateatris 20. ja 21. sajandi vahetusel

Madis Kolk
Postmodernismi kriitika ja postmodernismijärgsed suundumused eesti teatris

Kirsten Simmo
Teater noorele vaatajale

Katri Aaslav-Tepandi
Teatrihariduse apoloogia ehk teatrikunsti õpetamisest ja õppimisest 1990. aastatel. Faktid ja läbielamised

Madli Pesti
Draamascandal ja Augustitreff. Eesti teatri väliskontaktidest ja -mõjudest 1990. ja 2000. aastatel

Ott Karulin
Tantsu- ja teatriagentuurid konservatiivsete ja õõnestavate strateegiate kompromissina

Lavateoste register
Nimeregister