Luhtatulek

[Collection of articles on Mehis Heinsaar.]

Koostaja Sven Vabar
Toimetaja Mari Laaniste
Kujundaja Piia Ruber
Keeletoimetaja Tiina Hallik
Illustratsioonid Mehis Heinsaar
Fotod Juka Käärmann, Piia Ruber, Lauri Kulpsoo, Martiini Teekann, Mehis Heinsaare erakogu

Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” kolmas raamat.
Tallinn-Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus ja Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, 2011.
200 lk
ISBN 978-9949-446-89-6
ISSN 1736-8251

“Luhtatulek. Ekslemisi Mehis Heinsaare tihnikutes” sisaldab kriitilisi artikleid Heinsaare loomingu kohta. Mõned neist põhinevad 2009. aasta maikuus Tartus Heinsaare loomingust peetud konverentsi “Uste avamise päev” ettekannetel, suurem osa on ilmunud kümne aasta jooksul ajakirjanduses ning mõned on kirjutatud spetsiaalselt selle kogumiku jaoks. Kaante vahel saab sõna ka Heinsaar, kes kirjeldab seda aega ja ruumi, kus ta kirjanikuks arenes, ning peegeldab oma vaateid loomingule.

Kuivõrd Heinsaar on endiselt võrdlemisi noor kirjanik, kelle kõige paremad asjad on võibolla veel kirjutamata, ja kuivõrd artiklikogumik ilmub nüüdiskultuuri tutvustavas sarjas, ei taotle “Luhtatulek” pakkuda terviklikku ülevaadet Heinsaare loomingust või tema kuhugi kindlasse kohta kinnistamist eesti kirjanduses. Otse vastupidi, koostamisel eelistati pigem uudseid, potentsiaalselt intrigeerivaid ning kohati ka Heinsaare suhtes kriitilisi vaatepunkte, mis loodetavasti elavdavad arutelu eesti ühe tuntuma nüüdiskirjaniku ümber.

*

SISUKORD:

SVEN VABAR
Eessõna – lk 7–10

I
mütoloogilised korterid

AIVAR KULL
Kuidas ma Mehis Heinsaarega tuttavaks sain – lk 14

MEHIS HEINSAAR
Üks tubane jutuajamine – lk 15–17

MEHIS HEINSAAR
Mütoloogilised korterid, väikesed jumalad, tihnikud – lk 18–28

LAURI SOMMER
Veidrike evangeelium – lk 29–31

JANEK KRAAVI
Uued mutandid ehk Kultusraamatu võimalus – lk 32–34

II
uksed aina avanevad

MEHIS HEINSAAR
Teadmised, hirm ja loovus – lk 38–43

AIVAR KULL
Mehis Heinsaar ja vaikuse jõud – lk 44

HASSO KRULL
Härra Pauli aeg teeb trikke – lk 45–46

ANDRES EHIN
Mängurõõm ja mõttesundus – lk 47–50

ALVAR “JAMES” LOOG
paul ja/või Paul: modaalsuste vabamäng olemise äärealadel – lk 51–57

ANDRUS ORG
Lammasinimene, liblikmees ja karunaine: maagilisest realismist eesti kirjanduse näitel – lk 58–70

JAAK TOMBERG
Tegelikkuse tontlik vari – lk 71–72

LAURA KALLE
Lõpmatusse ruumi sisse ja endast välja. Ruum kui peategelane Borgesel ja Heinsaarel – lk 73–80

SVEN VABAR
Maagiline protorealism – lk 81–88

EPP ANNUS
Mehis Heinsaar ja kirjanduse allikad. Üleastuvast ja isevoogavast kirjandusest – lk 89–101

KIWA
Hallutsineerides Eestit~ – lk 102–107


III
luhale

MEHIS HEINSAAR
Luhtatulek – lk 110–111

VALLE-STEN MAISTE
Fantaasiavabaduse saatanlik kulg – lk 112–114

BERK VAHER
Teekond Artur Sandmani teise otsa – lk 115–131

EPP OLLINO
Kohvitass avakosmoses – lk 132–135

MART VELSKER
Kohtumised “teisega” – lk 136–140

MART VELSKER
Kus avati Teadmatuse Akadeemia? – lk 141–146

ANDRUS ORG
Looduskirjanik Heinsaar – lk 147–158

MAARJA VAINO
Vabaduse küsimus – lk 159–163

PIRET VIIRES
Sõna ja liha – lk 164–166

JOHANNA ROSS
Poeedist peiariks – lk 167–170

PAAVO MATSIN
Taro-protokoll nr MH-1 – lk 171–175

VALDUR MIKITA
M. Heinsaar, hämarolekus agulimetslane – lk 176–178

TÕNU ÕNNEPALU
Aega veel on – lk 179–183

Mehis Heinsaare valikbibliograafia lk 184–192

Fotod lk 193–200


Vt ka:

Toomas Haug, Mehis Heinsaare võimatu missioon. – Looming, nr 4, 2012, lk 596-599.
Kadri Tyyr, Laial luhal. – Müürileht, online-versioon, 16. aprill 2012.
Arno Oja, Luhtatulek härra Pauliga. – Sirp, 28. oktoober 2011.
Indrek Koff, [Luhtatulek : ekslemisi Mehis Heinsaare tihnikutes]. – Eesti Ekspress, Areen, 27. oktoober 2011.
Kadri Tyyr, Luhtatulek. Blogi Kirjad Sõgedate külast, 20. september 2011.
Raimu Hanson, Luht kutsub kirjanikku end ületama. – Tartu Postimees, 16. september 2011.