(Mitte)kohtumine tuttavaga

[Collection of articles on representation of Estonian cultural history in performing arts.]

Koostajad ja toimetajad Luule Epner, Mari Laaniste
Kujundaja Piia Ruber

Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” seitsmes raamat.
Tallinn: Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus; Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, 2018, 224 lk.

Kogumik tugineb 2015. aastal Tallinnas toimunud konverentsi “(Mitte)kohtumine tuttavaga. Kultuuriloo kujutamine ja tõlgendamine etenduskunstides” materjalidele, koondades ettekannete põhjal valminud uusi artikleid ja valimikku varem ilmunud teemakohaseid tekste. Kogumik on ajendatud tõsiasjast, et viimase mõneteistkümne aasta Eesti näitekirjandus on innukalt tegelnud aja- ning kultuurilooga nii konkreetsete isikute, kohtade kui sõlmsündmuste kaudu, samuti on kultuurilooline materjal inspireerinud mängufilme, lähenemisviisid ulatuvad rangest dokumentaalsusest vabade kujutlusmängudeni ajaloo teemadel.

SISUKORD:

LUULE EPNER, MARI LAANISTE, NEEME LOPP
Eessõna

I

ENE PAAVER
Kohvi tuleb juua, mitte ära juua

II

MADIS KOLK
Vaimulike kujutamine Eesti aja- ja kultuuriloolises teatris

LUULE EPNER
Kokkusaamisi eesti kultuurilooga Madis Kõivu dramaturgias

ANNELI SARO
Liivi kõnetused: Juhan Liiv eesti nüüdisteatris

PILLE-RIIN PURJE
Liivale kirjutav Suuman

MAARJA KALMET
Ajaloo kujutamine postdramaatilises dramaturgias: Ivar Põllu teatriloolised näidendid

MARI LAANISTE
Minevik, suur tundmatu

KERTTU MÄNNISTE
Kultuuriloo elustamine mäluasutustes: kunstitõde ja muuseumitõde

III

ALVAR LOOG
Dramaturgia otsib (pea)tegelasi: suurte surnute värske veri

HEIE TREIER
Kunstnikud ja nende rollid: Viinistu triloogia

HEIDI AADMA
Fantaasiamängud aja ja looga [katkendid]

TOOMAS HAUG
Ars longa, vita brevis eesti moodi

LINDA KALJUNDI
Tähepoisi lugu

ARVO PESTI, MADLI PESTI
Gustav Naan ja Sigma Tau [katkendid]

IV

VAHUR AFANASJEV
Vadi, mängi!

REIN PAKK
Kilmiga me veel kohtume

JAAK ALLIK
Elavaid pilte Georg Otsa (?) elust

RAUNO THOMAS MOSS
Pimedusest

JAAN RUUS
Soss ja tema naised – kindla peale minek

ANNELI SARO
Postkolonialistlik vaade setodele, naistele ja “Taarkale”

OLEV REMSU
Libahundi uus tulemine

OLAVI RUITLANE
Taarka, loota lugu

V

VALLE-STEN MAISTE
Moodne aeg barokses peeglis [katkendid]

ALVAR LOOG
Õige on surra, kui oled veel noor

JANIKA KRONBERG
Knopkad tundlikule vaatajale

TOOMAS HAUG
Meie päevade (või terve Eesti ajaloo) sotsio- ja psühhograafia lõbuskurvas, aga siiski lohutavas võtmes