Eesti kirjandus ja postmodernism

[Estonian literature and postmodernism.] By Piret Viires

Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008, 112 lk.

Raamat on täiendatud variant 2006. a. Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakonnas kaitstud doktoriväitekirjast “Postmodernism eesti kirjanduskultuuris”.Sisukord:

Sissejuhatus

 1. Postmodernismi ja postmodernsuse mõisted
 2. Modernsus/modernism ja postmodernsus/postmodernism
 3. Postmodernismi mõiste ajalugu
 4. Postmodernne ühiskond
 5. Postmodernism ja tehnoloogia
 6. Postmodernism kultuuris
 7. Postmodernistlik kirjandus
 8. Postmodernism eesti kirjanduses. Üldine kultuuri-taust
  8.1. Postmodernismi/postmodernsuse ideede tulek eesti kirjandusse
  8.2. Postmodernism eesti kirjandusloo kontekstis
 9. Postmodernism eesti kirjanduses. Tekstinäiteid
  9.1. Postmodernismi koondtunnused
  9.2. Postmodernismi varasemad ilmingud eesti kirjanduses. 1950–1980-ndad aastad
  9.3. Postmodernism ja 1990-ndate kirjandusmurrang
  9.4. Postmodernism 21. sajandi eesti kirjanduses
  9.5. Järeldused postmodernismi esinemisest eesti kirjanduses
 10. Lõppjäreldused. Postmodernismi seisund ja väljavaated tänapäeval

Kokkuvõte