Ekstrapolatiivne kirjutamine. Tulevikukirjutuse poeetikast

['Extrapolative writing. On the Poetics of Science Fiction'.] By Jaak Tomberg

Studia Litteraria Estonica 7. Tartu: Tartu University Press, 2004, 108 pp.

Full pdf, with summary in English


Sisukord:

Sissejuhatus

 1. Teoreetilisest raamistikust
  1.1. Teadusliku fantastika ja tulevikukirjutuse funktsioonist
  1.2. Ekstrapolatsioon kui tulevikukirjutuse loomemeetod
  1.3. Autentse tuleviku tuletamise võimalustest
 2. Empiirilise maailma praegune seisund
  2.1. Postkognitiivse aegruumi virtuaalne kvaliteet
  2.1.1. Kognitiivne, postkognitiivne
  2.1.2. Postkognitiivse ruumiline aspekt
  2.1.3. Postkognitiivse ajaline aspekt
  2.2 Postkognitiivne ekstrapolatiivne tulevikukirjutus
 3. Ekstrapolatiivse kirjutamise praktika
  3.1. Ekstrapolatsioon kui kirjutusviis
  3.1.1. Lugemine: lünkade täitmine
  3.1.2. Ekstrapolatiivse kirjutamise põhivõte: «maailmasuse» rõhutamine
  3.2. Ekstrapolatiivse kirjutusviisi iseloomulikumaid rakendusi
  3.2.1. Tulevikuline ekstrapolatsioon: «All Tomorrow’s Parties»
  3.2.2. Ekstrapolatiivne ajalookirjutus: «Cryptonomicon»
  3.2.3. Ekstrapolatiivne olevikukirjutus: «Pattern Recognition»

Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus
Extrapolative Writing. Summary