Keel ja kunst

['Language and Art'.] By Virve Sarapik

Sari Oxymora, nr 3
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 1999. – 336 lk.
ISBN 9985-865-04-9

Sisukord:
Alustuseks   lk. 7–14

I SAATEV SÕNA
1. Pealkiri   lk. 15–61
2. Kunstnik ja nimi   lk. 62
2.1. Kunst ja verbaalne invasioon   lk. 62–68
2.2. Autori nimi   lk. 69–86
3. Kunstnik ja müüt   lk. 87–108

II KUNST JA SÕNA
4. Keel ja kunst   lk. 109
4.1. Teos   lk. 109–114
4.2. Platoni paradoks   lk. 115–123
4.3. Sõna või pilt: meetodi puhtus ja kunstikeele vaikiv eitus   lk. 124–126
4.4. Pilt kui sõna. Lingvistiline paradigma   lk. 127–142
5. Ikoon   lk. 143–159
6. Kiri   lk. 160–176
7. Tähendus, teema ja “Laokoon”  lk. 177–191
8. Kala: tegelase ja tegevuse küsimusi   lk. 192–222

III VERBAALNE SÄNG. Kaastekst ja asetekst
8. Kunsti kriitika – kriitika kunst. Kaasteksti ja konteksti küsimus   lk. 223–244
9. 1919, 1924. Kuidas sõnastada maali  lk. 245–264
10. Kirjutatud maastik   lk. 265
10.1. Ekfraas. Kujutamatu kujutamine   lk. 266–272
10.2. Kujutamine ja kirjeldamine  lk. 273–299
10.3. Kokkuvõtteid  lk. 300–304

Kirjandus  lk. 305–322
Nimeregister  lk. 323–329
Summary  lk. 330