Kuidas kirjutada aega

['How to tell time'.] By Epp Annus

Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2002, 365 lk.


Sisukord:

Mis on narratiiv
Sõnad ja maailmad
Kohalolu, võimalikkus ja muutumine
Kuidas mõista aega
Aja kirjutamine: rütm ja katkestus
Aja kirjutamine: algus ja lõpp
Igavikku ajaks vermides: Madis Kõivu mälu-uuringud, algusest lõpuni
Kuidas peatada aega: kirjutuse olevik
Kirjutamine ja surm
Pidevus ja hetk
Kokkuvõtteks: kuidas kaardistada jutustatud aega