Jacques Rancière. Foto: Wikipeedia

Jüri Lippingu demokraatiaseminar 6: arutlev demokraatia, Lefort, Rancière

10. juunil kell 16-20 Tartus

Seminari esimeses pooles räägime arutlevast demokraatiast, mis on siiani (eriti angloameerika peavoolus) valitsev arusaam. See kujunes demokraatiateooria domineerivaks paradigmaks 1990ndatel külma sõja ja ajaloo lõpu eufoorias, kui keskpõrandale tulid kokku Euroopa ja USA juhtivad poliitikateoreetikud Habermas ja Rawls, kes 1993 pidasid maha ka omavahelise debati.

Seminari teises pooles käsitleme C. Castoriadise aatekaaslase C. Leforti manifestilaadse teksti “Demokraatia küsimus” (1983) üle, mis suhestub muuhugas otseselt Tocqueville’i tähelepanekutega Ameerika demokraatiast. Teise autorina aga arutame ilmselt juba paljudele tuttava J. Ranciere’i arusaamu demokraatiast ja poliitikast (mis on tema jaoks sisuliselt sünonüümsed).