Töörühma üksikseminarid

Töörühma üksikseminarid

Seminarid 2016

Jaak Tomberg ja Neeme Lopp tulevikuvisioonide seisundist praeguses kultuuris ja ühiskonnas, raamatute, filmide, poliitika, igapäevaelu jm näitel.14. detsembril Tallinna Ülikooli Silva õppehoone ruumis nr 541 Kõnelus sai aluseks Müürilehe 2017. aasta jaanuarikuu numbris ilmunud vestlusele pealkirjaga “Tulevik on tunni aja pärast”. Mari Laaniste kaasaegsetest Eesti noortefilmidest, täpsemalt kujunemislugudena tõlgendatavatest filmidest; rõhk on filmidel “Free Range”,Continue reading →..
Posted by Sven

Seminarid 2015

Mari Laaniste, “Kuuldused autori surmast on pisut liialdatud”.15. detsembril Tallinna Ülikooli Silva õppehoone ruumis nr 541 Mari Laaniste: “Kõnelen oma doktoritöö (tööpealkirjaga “Postmodernse auteuri paradoks. Priit Pärna loomingust hilisnõukogude kontekstis”) avapeatükist, mis vaeb autorikeskse lähenemise jätkuva rakendusliku väärtuse küsimust.” Neeme Lopp Roland Barthes’i “Camera lucidast” ja selle raamatu olulisematest probleemidest.Virve Sarapiku veetud vestlusring nõukogudeaegse kollektiivseContinue reading →..
Posted by Sven

Seminarid 2014

Jaak Tomberg “Utoopilise potentsiaali nüüdisaegsest dislokatsioonist”.22. detsembril Roosikrantsi 6, töörühma ruumis Jaak Tomberg: “Nagu tont, kes ei puhka enne, kui ta on lepitatud oma maiste jäänustega – kui vaim on taas luuga ühendatud – ei saa ka mina paraku rääkida millestki muust peale oma alalisekt valmiva järgmise uurimuse. Selle mitmetest aspektidest olen varem seminarides jubaContinue reading →..
Posted by Sven

Seminarid 2013

Robert Hughes Bernard Stieglerist21. detsembril Roosikrantsi 6, töörühma ruumis Sven Vabar, “Maagiline sõna, autokommunikatsioon ja sisekõne “Lingvistilises metsas” ning muudes Mikita kirjatükkides”22. novembril Roosikrantsi 6, töörühma ruumis Neeme Lopp, “Kirjandus posthumanistlikus seisundis”4. juulil Roosikrantsi 6, töörühma ruumis Mari Laaniste, “Kehad kinos. Keha filmikunsti väljendusvahendina”27. märtsil Roosikrantsi 6, töörühma ruumis Virve Sarapik, “Kujutistele omistatud tahtest”27. veebruarilContinue reading →..
Posted by Sven

Seminarid 2012

Jaak Tomberg, “Kunst eelsubjektiivse transformatsiooni ja kollektiivse vabastuslubaduse vahel”14. novembril Roosikrantsi 6, töörühma ruumis Jaak Tomberg: “Tutvustan oma töös oleva monograafia kaht üldfilosoofilisemat lõpupeatükki selle kohta, mil moel utoopia mõiste võiks valgustada kunsti ja tegelikkuse nüüdisaegseid suhteid. Räägin millestki, mida võiks kultuuris ja kunsti vastuvõtul kutsuda “materialiseerimistendentsiks”.” Eik Hermann Brian Massumist ja tema tekstist “HirmContinue reading →..
Posted by Sven

Seminarid 2011

Jacques Ranciere`i raamatu “The Distribution of the Sensible” lähilugemine ja arutamine12. detsembril Roosikrantsi maja teise korruse loengusaalis. Seminar toimus koostöös Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusega, kust osalesid teadurid Eneken Laanes, Mirjam Hinrikus ning Rein Undusk. Neeme Lopp – kirjanduse filosoofia mõistest ja võimalikust uurimisvaldkonnast, sh kirjanduse ja filosoofia seostest31. oktoobril Roosikrantsi 6, töörühma ruumis Artiklikogumiku “Luhtatulek.Continue reading →..
Posted by Sven

Seminarid 2010

Jaak Tomberg – narratiivsetest takistustest utoopilisele kujutlusvõimele21. detsembril Roosikrantsi 6, töörühma ruumis Ettekanne puudutas kõige lühemalt öeldes narratiivseid takistusi utoopilisele kujutlusvõimele või narratiivseid otsustamatusi “utoopilise puhkeseisundi” juures. Võrreldes näiteks apokalüptiliste ja katastroofiliste visioonide suure populaarsusega Hollywoodis on viimastel aastakümnetel täheldatud kunstiliste utoopiliste tulevikunägemuste kasvavat põuda. Niisugusel kontrastil on kindlasti omad selged nüüdisaegsed ideoloogilised või sotsiaal-majanduslikudContinue reading →..
Posted by Sven

Seminarid 2009

Piret Viires – “Pärast postmodernismi”.20. novembril 2009 Roosikrantsi 6, töörühma ruumis Pireti eeltutvustus:Arvatakse, et postmodernne ajastu jõudis lõpule 2001. aastal 11. septembri WTC terrorirünnakutega ja et sellest ajast peale on taandunud ka postmodernism kui kultuurivool. Praegu on aasta 2009 ja 21. sajandi esimese kümnendi jooksul on püütud analüüsida ja nime anda sellele perioodile, mis onContinue reading →..
Posted by Sven