Töörühma üksikseminarid

Töörühma üksikseminarid

Seminarid 2008

Mari Laanemets – “Objektiivne kunst. Kunstniku rolli ja positsiooni ümbermõtestamise katsest eesti kunstis 1970ndatel.”22. detsembril 2008 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saali ees. Ettekanne lähtus Leonhard Lapini 1975 aastal kirjutatud tekstist “Objektiivne kunst”, näituse “Sündmus Harkus. Objektid, kontseptsioonid” raames toimunud sümpoosioni kõnest. Seda detsembri alguses Harku Eksperimentaalbioloogia Instituudis toimunud näitust peetakse üldiselt eesti avangardi lõpudaatumiksContinue reading →..
Posted by Sven

Seminarid 2007

Virve Sarapik – “Tõde ja vale kunstis, kunstitõde ja -vale”20. detsembril 2007 Roosikrantsi 6 väikeses saalis Probleemid:– kas tõe ja vale mõistete üle (“moraalivälises mõttes”) kunstikavatsuslikus tekstis on üldse võimalik arutada,– kui on, siis kas sellest on mingit kasu. Piret Viires – “Osaluskultuur küberruumis: fan fiction’i näide”7. detsembril 2007 Roosikrantsi 6 õppeklassis Mõiste “osaluskultuur” (participatoryContinue reading →..
Posted by Sven, 0 comments

Seminarid 2006

Eva Näripea “Aparaaditeooria”19. detsembril 2006 Eesti Keele Instituudis. Seminaril vaatlen üht 1970. aastail sündinud filmiteooria nähtust – aparaaditeooriat. See hõlmab kaht põhilist suunda: 1) filmivaatamise tehtniliste ja psüühiliste tingimuste kompleks; 2) film kui omamoodi “sotsiaalne masin”. Louis Althusseri ja Jacques Lacani filosoofia lätetelt tõusnud teooria krestomaatia hulka kuuluvad Jean-Louis Baudry, Jean-Louis Comolli ja Jean-Pierre Oudart’iContinue reading →..
Posted by Sven

Seminarid 2004-2005

Timo Maran “Mimikri kui liikidevahelise kommunikatsiooni fenomen”12. jaanuaril 2005 kell 16.00 Eesti Keele Instituudis Petlik sarnasus eri liikide isendite vahel ehk mimikri on eluslooduses laialt levinud nähtuseks, mida on püütud mõtestada erinevates eluteaduse koolkondades looduse teoloogiast neodarvinismini. Käesolev ettekanne keskendub kommunikatsiooniteooriale ja biokommunikatsioonile, küsides, millised teoreetilised probleemid ilmnevad kui kasutada kommunikatsiooni mõistet mimikri kirjeldamisel.Pikemalt peatutakseContinue reading →..
Posted by Sven

Seminar “Koha vaim” Paides 21. mail 2004

Seminari “Koha vaim” eemärgiks oli vaadelda paigapärasuse erinevaid vorme kirjanduses, kultuuris ja looduses; uurida, kas ja mil kombel avaldub ‘koha vaim’ erinevates zhanrides, paikkondlikes ja etnilistes kirjandustraditsioonides. Seminaris olid vaatluse all ka erinevad teoreetilised käsitlused, mida on võimalik kasutada kirjanduse ja kultuuri kohasuhte analüüsimiseks. Seminar “Koha vaim” korraldati Eesti Semiootika Seltsi ja Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri-Continue reading →..
Posted by Sven

Seminarisari 2003-2004

SEMINARISARI KULTUURITEOORIAST JA SEMIOOTIKAST 2003. aasta sügisel ja 2004. aasta kevadel korraldas töörühm koos Eesti Semiootika Seltsiga seminaridesarja semiootika ja kultuuriteooria aktuaalsete teemade tutvustamiseks. Avatud seminarid toimusid Eesti Keele Instituudi väikeses saalis esmaspäeviti kaks korda kuus. Seminarisarja läbiviimist toetas Eesti Kultuurkapital. Anti Randviir “Jupistumine, terrorism ja Eesti”3. mail 2004 kell 16.00 Eesti Keele Instituudis SemiootikaContinue reading →..
Posted by Sven

Seminarid kevadel 2003 Tartus

Töörühma liikmed osalesid ettekannetega 2003. aasta kevadel Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna poolt korraldatud seminarisarjas. Seminarisarja lõpetas väljasõiduseminar Nüplis. Hasso Krull “Regilaulu kosmogoonia”Ene-Reet Soovik “Naise kohakogemus Margaret Atwoodi loomingus”29. juunil Nüplis EKMi kultuuri- ja kirjandusteooria tööryhma laiendatud väljasõiduseminaril Nypli järve kaldal. Peale igat ettekannet peeti vabavormiline arutelu, päeva lõpetuseks üldine mõttevahetus teemal reaalse ja fiktsionaalse vahekorrast.Continue reading →..
Posted by Sven