Agnes Neier

Foto: Krõõt Tarkmeel

Agnes Neier (s. 1986) on kirjandusteadlane, kes uurib sõna ja pildi vahekorda, peamiselt fotograafilisi kujutisi eesti kirjanduses ja nüüdiskultuuris. Ta on kaitsnud bakalaureusekraadi (2010) Tartu Ülikoolis kirjanduse ja kultuuriteaduste erialal ning magistrikraadi (2014) Tartu Ülikoolis kirjandus- ja teatriteaduse erialal. Valmiv doktoritöö keskendub foto funktsioonile eesti kirjanduses. Lisaks teadustööle töötab Agnes Neier Tartu Ülikoolis teadus-arenduskorralduse alal. On korraldanud mitmeid konverentse, toimetanud ajakirjade erinumbreid ning kirjutanud kirjanduskriitikat.Olulisemad teaduspublikatsioonid


Raamatud

Agnes Neier, Nancy Pedri, Photographic Untruths in Fiction pt. 2. Image & Narrative, kd 21, nr 2, 2020.

Agnes Neier, Nancy Pedri, Photographic Untruths in Fiction Pt.1. Image & Narrative, kd 20, nr 3, 2019.


Artiklid

Agnes Neier, Nancy Pedri, The Not-So-Hard Truths of Photography, or Exposing the Untruths of Photography. – Image & Narrative, kd 21, nr 2, 2020, lk 1−10.

Agnes Neier, Joosep Susi, Verbaalse ja visuaalse dialoog. Sissejuhatus lüürilise luule ja foto vastastikmõjusse. – Keel ja Kirjandus, nr 6, 2019, lk 460−479.

Agnes Neier, Nancy Pedri, Introduction: Un-truths of Photography in Fiction. – Image & Narrative, kd 20, nr 3, 2019, lk 1−10.

Foto lõhenenud adressaat fiktsiooni ja elulookirjutuse pingeväljas. – Leena Kurvet-Käosaar, Marin Laak (toim), Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. Studia literaria Estonica 18. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016, lk 130−143.

Surmavaatemängud. – Vihik. Eesti Kirjanduse Seltsi kvartaliajakiri, nr 16, 2013, lk 156−160.