Töörühma üksikseminarid 2022

.

Merily Salura, “Aja kirjutamine muutuste keerises. Ajalisus Viivi Luige romaanis “Ajaloo ilu” ja Peeter Sauteri romaanis “Indigo””
6. juunil. Virtuaalseminar

Merily: “Mu ettekande põhifookuseks on ajaga suhestumise viisid, mis nendes romaanides esile kerkivad. Kuidas neid ajalisusi kirjeldada ning mil moel on need võrreldavad? Kuivõrd kajastub nende romaanide ajalistes suhetes siirdeajastule omane fragmentaarsus? Mõlema teose tegelasi huvitab autentsus, ent seda otsitakse neis romaanides väga erinevate lähenemiste abil. Neid lähenemisi aitab mõtestada ja omavahel seostada Hans-Georg Gadameri kunstifilosoofia ning eriti autonoomse (täitunud) ja pragmaatilise (tühja) aja eristus. Lugemissoovituseks neile, kes jõuavad pilgu peale visata: seda eristust on Gadamer kõige täpsemalt kirjeldanud oma 1974.a. essees “Die Aktualität des Schönen: Kunst als Spiel, Symbol und Fest”.”


Mari Laaniste nostalgilise rekonstruktsiooni ilmingutest 1990ndate Eesti mängufilmides.
2. mail kell 16 Tallinnas, EKA ruumis A303

Mari: “Juhtumiuuringutena vaatluse all “Need vanad armastuskirjad”, “Tulivesi” ja “Minu Leninid”. Kes jõuab, võib ettevalmistuseks lugeda Svetlana Boymi raamatu “The Future of Nostalgia” esimest osa.”


Neeme Lopp, “Esteetilise demokraatia mõiste eri tähendusväljadest ja viisidest, kuidas see võiks seostuda meie uurimisteemaga.”
4. aprillil kell 16 Tallinnas, EKAs, ruumis A502

Eva-Liisa Linder, “Siirdeaja teatri mentaliteedimuutus”
7. märtsil kell 16 Tallinnas, EKAs, ruumis A503

Eva-Liisa: “Vaatlen teatri rolli demokraatliku maailmavaate kujundamisel. Fookuses on neli teemalainet, mis aitasid kaasa rahvuslikule vabadusvõitlusele ja lõhkusid mentaalset raudset eesriiet, mis püsis postsovetlikus Eestis pärast režiimi lagunemist.”