Töörühma üksikseminarid

.

Lugemisseminar Aleida Assmanni raamatust “Is Time Out of Joint? On the Rise and Fall of the Modern Time Regime” (2013, inglise keeles 2020)
4. märtsil kell 16 Tallinnas, EKA ruumis A402

Luule Epner, “Intermeedium: pilguheit “Hamleti” peeglisse
13. veebruaril kell 16 Tartus, TÜ kultuuriteaduste instituudis (Von Bocki majas, Ülikooli 16)

Luule: “Mu ettekande aluseks on üks peatükk pooleliolevast eesti teatri ajaloost 1985-2005. Räägin “Hamleti” lavastustest, alustades Kalju Komissarovi omaga (1986) ja lõpetades Pepeljajevi ning Juhan Ulfsaki “Hamletitega” Von Krahlis (2006). Loodetavasti koorub sealt välja midagi siirdeperioodi teatrile iseloomulikku.”

Neeme Lopp räägib töörühma granditeema vaatepunktist Zoltán Boldizsár Simoni ja Marek Tamme 2023. aasta uurimust “Ajaloolise aja kude”
29. jaanuaril kell 16 Tallinnas, EKA ruumis A503

Kõnealune raamat eesti keeles: https://www.tlu.ee/pood/et/home/389-ajaloolise-aja-kude.html
Ingliskeelne algupärand: https://www.cambridge.org/core/books/fabric-of-historical-time/8A0BFF220A5C4F280CB62E34DE40A8C9


Virve Sarapik, Etnofuturism: kratsida või mitte
8. jaanuaril kell 16 Tallinnas, EKA ruumis A303

Virve: “Ettekanne püüab määratleda etnofuturismi meie projekti ajalises raamistuses, vaadeldes mh etnofuturismi mõiste kujunemise eellugu. Ettekanne lähtub järgmistest eeldusest:
– etnofuturismi kui mõiste kaks komponenti loovad pideva pingevälja
– algne Hirohalli etnofuturism ja hiljem väljakujuneud etnofuturism kui ohustatud väikerahvaste ellujäämisstrateegia ei ole ühitatavad, seega peaks püüdma neid mingil moel eristada.