Mari Laaniste

Foto: Krõõt Tarkmeel

Mari Laaniste (s. 1977) on kunstiteadlane, kes uurib erinevaid visuaalkultuuri ja audiovisuaalkultuuri vorme, eeskätt filmi, animatsiooni, koomikseid, sõna ja pildi vahekordi nüüdiskultuuris. Ta on kaitsnud bakalaureusekraadi (1999) ja magistrikraadi (2002) EKAs kunstiteaduse erialal ning publitseerinud rea teadusartikleid Eesti animatsioonist ja mängufilmist. Valmiv doktoritöö keskendub Priit Pärna nõukogudeaegsele loomingule. Lisaks teadustööle õpetab Mari Laaniste EKAs ja TLÜs visuaalkultuuri ja filmiga seotud kursuseid. Samuti kirjutab ta kultuurikriitikat, on korraldanud konverentse ning toimetanud artiklikogumikke sarjast “Etüüde nüüdiskultuurist”, kureerinud näitusi Eestis (nt koomiksinäitus “Hall tsoon” Tartu Kunstimuuseumis, 2017) ja koostöös Eesti Koomiksiseltsiga ka mujal Euroopas.


Olulisemad teaduspublikatsioonid


Raamatud ja ajakirjade erinumbrid

Luule Epner, Mari Laaniste (toim), (Mitte)kohtumine tuttavaga. Kultuurilugu etenduskunstides. Etüüde nüüdiskultuurist 7. Tallinn: Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus, Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, 2018, 224 lk.

Eva Näripea, Ewa Mazierska, Mari Laaniste (toim), Kinokultura: New Russian Cinema, Special Issue 10: Estonian Cinema. 2010.

Artiklid

Animavälja saagiaruanne. – Teater. Muusika. Kino, nr 4, 2018, lk 119−123.

Märkusi Priit Tenderi ebamaiste rännakute ainetel. – Teater. Muusika. Kino., nr 12, 2019, 97−102.

Luule Epner, Mari Laaniste, Neeme Lopp, Saateks. – Luule Epner, Mari Laaniste (toim), (Mitte)kohtumine tuttavaga. Kultuurilugu etenduskunstides. Etüüde nüüdiskultuurist 7. Tallinn: Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus, Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, 2018, lk 7-9.

Minevik, suur tundmatu. – Luule Epner, Mari Laaniste (toim), (Mitte)kohtumine tuttavaga. Kultuurilugu etenduskunstides. Etüüde nüüdiskultuurist 7. Tallinn: Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus, Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, 2018, lk 94-100.

Joonistav kirjanik Pedro Krusten. – Tuna, nr 3, 2015, lk 124-128.

Sõjakaadrite sobitamine isamaa ekraanidele. Sõda taasiseseisvumisjärgses eesti mängufilmis. – Methis, kd 12, nr 15, 2015, lk 120-134.

Tehiskaaslased ja nende fiktiivsed elud. – Sven Vabar, Jaak Tomberg (toim), Katsed nimetada saart: Artikleid fantastikast. Etüüde nüüdiskultuurist, 4. Tallinn, Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2013, lk 125–138.

Enesekuvandeist ja maailmapildist Priit Pärna filmides “Kolmnurk” ja “Hotell E”. – Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd 20, no 3-4, 2011, lk 124-143.

Vastakad vaated. Eesti ja eestlaste käsitlustest taasiseseisvusaegses filmikunstis. – Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd 20, nr 3-4, 2011, lk 62-96.

Mari Laaniste, Leena Torim, Apartment blocks and alienation: Tallinn’s Lasnamäe district as seen in the film “Autumn Ball”. – Kinokultura: New Russian Cinema, Special Issue 10: Estonian Cinema, 2010. Guest Editors: Eva Näripea, Ewa Mazierska and Mari Laaniste.

Conflicting visions: Estonia and Estonians as presented in the cinema of 1990s and 2000s. – Kinokultura: New Russian Cinema, Special Issue 10: Estonian Cinema, 2010. Guest Editors: Eva Näripea, Ewa Mazierska and Mari Laaniste.

Karikatuur ja/või kunst. Valdkondade vahekorrast Eestis Priit Pärna loomingu näitel. – Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd 18, nr 1-2, 2009, lk 111-145.

Pushing the Limits: Priit Pärn’s Animated Cartoons and Soviet Cinema Censorship. – Eva Näripea, Andreas Trossek (toim), Via Transversa: Lost Cinema of the Former Eastern Bloc. Place and Location: Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics VII, 2008, lk 47–55.

Eine murul. Ühe animafilmi tekst ja kontekst. – Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd 15, nr 4, 2006, lk 77-97.

Piltide ja kirja keelest. – Keel ja Kirjandus, nr 8, 2005, lk 617-629.

Koomiks kui totaalne tekst. – Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd 13, nr 1, 2004, lk 128-151.

Kunsti ja koomiksi vahekorrast. – Kunst.ee, nr 1, 2002, lk 79-81.

Lühike ülevaade eesti koomiksi ajaloost. – Vikerkaar, nr 1, 2001, lk 77-85; nr 4, 2001, lk 75-85; nr 7, 2001, lk 83-91.

Koomiksi väärtustamisest kunstina. – Vikerkaar, nr 10, 1999, lk 65-85.