Merily Salura

Foto: Krõõt Tarkmeel

Merily Salura (s. 1993) on kunstiteaduse doktorant, kes uurib loomeprotsessi ajalisust autori kogemuses, kõnetades eriti romaani ja maali loomise ajalisi eripärasid. Doktoritöö seob eesti romaanikirjanike ja maalikunstnike (Viivi Luik, Peeter Sauter, Tiit Pääsuke ja Tõnis Saadoja) loomeprotsessi uurimise Hans-Georg Gadameri esteetikateooriaga. Merily Salura on kaitsnud bakalaureusekraadi (2015) Tallinna Ülikoolis kultuuriteaduse erialal ja magistrikraadi (2017) Tartu Ülikoolis filosoofia erialal ning tegeleb ka tõlketööga, hetkel on valmimisel Avatud Eesti Raamatu sarjas Hannah Arendti teose „Totalitarismi lätted“ tõlge eesti keelde. Varasemalt on ta korraldanud konverentse, andnud gümnaasiumides loenguid kurjuse probleemist, avaldud valu filosoofiast populaarteadusliku artikli ning olnud filosoofiateemalise raadiosaate „Polüloog“ (kaas)toimetaja ja saatejuht.Olulisemad teaduspublikatsioonid


Artiklid

Tühjuse tühjus Peeter Sauteri “Indigos”. – Looming (ilmumas).

Tartu Ülikooli filosoofiamagister mõtestab valu hävitusliku jõu tähendust. – Novaator, ERR, 2018, https://novaator.err.ee/833405/tartu-ulikooli-filosoofiamagister-motestab-valu-havitusliku-jou-tahendust.