20. sajandi mõttevoolud

Toimetaja Epp Annus, kaastoimetajad Katrin Puik ja Neeme Lopp.

Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2009, 976 lk.

Kogumik annab ülevaate 20. sajandi olulisematest mõttevooludest ja mõtlejatest, pöörates tähelepanu ka filosoofia ja kultuuri vastastikele mõjudele. Kogumiku eesmärk on avardada eesti lugejate filosoofilist horisonti ning näidata filosoofia rolli kultuuriruumi kujundamisel. Kogumik sisaldab 36 lähivaadet ja 10 erineva mõttevoolu üldtutvustust, kogumikku tegid kaastööd 33 autorit. Kogumik ilmus 2009. aasta suvel, selle väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital. Kogumiku koostamise ja valmimise kestel on peetud rida teemaga seotud seminare.


SISUKORD:

Eessõna. Kogumiku koostamise põhimõtteist
Sissejuhatus. Modernsuse filosoofiad – Epp Annus

ELUFILOSOOFIA
Elufilosoofia – Andrus Tool
Arthur Schopenhauer – Alvar Loog
Friedrich Nietzsche – Leo Luks
Henri-Louis Bergson – Margus Ott
Oswald Spengler – Hent Kalmo

PSÜHHOANALÜÜS
Psühhoanalüüs – Jaanus Adamson
Sigmund Freud – Jaanus Adamson
Carl Gustav Jung – Ene Kelder
Jacques Lacan – Jaanus Adamson

FENOMENOLOOGIA
Fenomenoloogia – Tõnu Viik
Martin Heidegger – Eduard Parhomenko
Maurice Merleau-Ponty – Vivian Bohl
Emmanuel Levinas – Urve Eslas

EKSISTENTSIALISM
Eksistentsialism – Tarmo Tirol
Søren Aabye Kierkegaard – Karin Kustassoo
Jean-Paul Sartre – Tarmo Tirol
Albert Camus – Tanel Lepsoo

HERMENEUTIKA
Hermeneutika – Andrus Tool
Wilhelm Dilthey – Andrus Tool
Hans-Georg Gadamer – Andrus Tool
Paul Ricœur – Hent Kalmo
Gianni Vattimo – Leo Luks

ANALÜÜTILINE FILOSOOFIA
Analüütiline filosoofia – Peeter Selg
Ludwig Wittgenstein – Peeter Selg
Donald Davidson – Jaan Kangilaski
Arthur C. Danto – Marek Volt, Kristiina Reidolv

MARXISM
Marxism – Jüri Lipping
Walter Benjamin – Toomas Lott
Louis Althusser – Jüri Lipping
Ernesto Laclau – Jüri Lipping

POSTSTRUKTURALISM
Ferdinand de Saussure, strukturalism ja semiootika – Andrus Org
Poststrukturalism – Neeme Lopp
Roland Barthes – Neeme Lopp
Jacques Derrida – Neeme Lopp
Gilles Deleuze – Eik Hermann
Michel Foucault – Tõnu Viik
Giorgio Agamben – Daniele Monticelli

FEMINISTLIK TEOORIA
Feministlik teooria – Raili Põldsaar, Katrin Kivimaa
Simone de Beauvoir – Mirjam Hinrikus, Kadri Simm
Luce Irigaray – Katrin Kivimaa
Judith Butler – Eneken Laanes

POSTKOLONIAALSED UURINGUD
Postkoloniaalsed uuringud – Piret Peiker
Frantz Fanon – Toomas Gross
Edward W. Said – Toomas Gross
Gayatri Chakravorty Spivak – Tiina Kirss
Homi K. Bhabha – Epp Annus, Piret Peiker

Summary. Movements of Thought in the Twentieth Century
Tänusõnad
Autorid
Piltide allikad ja autorid
Registrid
Nimeloend
Mõisteloend