Etenduse analüüs: Võrrand mitme tundmatuga

Toimetajad Luule Epner ja Anneli Saro

Tartu Ülikooli teatriteaduse ja kirjandusteooria õppetool. Studia litteraria estonica 8. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006, 215 lk.

Kogumiku pdf


Sisukord:

Saateks

Anneli Saro
Unenäopoeetika etenduse analüüsi meetodina

Sirle Põdersoo
Näitlemine kui elus peegel

Kristel Nõlvak
Katarsis — vakatus või karje?

Luule Epner
Mängitud maailmad

Juta Vallikivi
Kehalisus ja mõistmine teatris

Ester Võsu
Mõningatest kultuurietenduse analüüsi teoreetilistest ja metodoloogilistest probleemidest

“Roberto Zucco” — Kollektiivne katse analüüsida etendust

Luule Epner
Märkmeid ühe lavastuse sünniloost. Mati Undi “Vend Antigone, ema Oidipus”

Summaries