Kirjandus ja tehnika

Methis, kd 18, nr 23, 2019. Toimetajad Jaak Tomberg ja Indrek Männiste

Erinumbri artiklite pdf-id (välislink)Sisukord:


Eessõna / Foreword
Marin Laak

Sissejuhatus / Introduction
Kirjandus tehnikaajastul / Literature in the Age of Technology
Indrek Männiste, Jaak Tomberg


Artiklid / Articles

Johannes Semper hobusega. Avangard, takerduja tehnika ja looduse vahel / Johannes Semper with a horse: Avant-garde between technology and nature
Tiit Hennoste

„Muutume masinateks“. Tehnoloogia ja soolistatud kehad ameerika modernismis / “We Twiddle … and Turn into Machines”: Technology and gendered bodies in American modernism
Raili Marling

Kirjandus, kontrapunkt ja cantus technicus / Literature, Counterpoint, and Cantus Technicus
Indrek Männiste

Tehnikapööre ja luulekääne: tule jumal appi / A Technical Turn and Poetic Declination: God help us
Arne Merilai

Küberpunk ilma teadusulmeta / Cyberpunk without Science Fiction
Jaak Tomberg

Kirjandus ja digitaalne tehnoloogia / Literature and Digital Technology
Marin Laak, Piret Viires


Vabaartiklid / Varia Articles

Kakskümmend viis aastat hiljem. Ajakirjanike meenutused nõukogude tsensuurist / Twenty-five Years Later: Estonian journalists recall Soviet censorship
Roosmarii Kurvits


Teooriavahendus / Mediation of Theory

N. Katherine Haylesi posthumanistlik vaade digitaalsele kirjandusele. Saatesõna tõlkele / N. Katherine Hayles’ Post-human View of Digital Literature. Foreword to the translation
Jaak Tomberg

Intermediatsioon: ühe visiooni kannul / Intermediation: The Pursuit of a Vision
N. Katherine Hayles; Silver Rattasepp


Varia

Kirja masina ekstaatiline ümberkonstrueerimine / The Ecstatic Reconstruction of the Writing System Machine
Andrus Laansalu