Kirjanduse intermeedialisus

Philologia Estonica Tallinnensis, nr 2, 2017. Toimetajad Luule Epner ja Piret Viires

Erinumbri pdf


Sisukord:

Kirjanduse intermeedialisusest [On the Intermediality of Literature]
Luule Epner, Piret Viires

Kurjuse intermeedialisest avaldumisest [Intermedial manifestations of evil]
Tanel Lepsoo

Eesti näitekirjandus ja teater kultuurimälu meediumidena [Estonian drama and theatre as media of cultural memory]
Piret Kruuspere

Füüsiline teater: mõistest ja kujunemisest VAT Teatri lavastuse „Eine murul” näitel [About the concept and development of physical theatre. On the example of VAT Theatre production “The luncheon on the grass”]
Madli Pesti

Tantsitud „Kalevipoeg” läbi rahvuslike soostereotüüpide prisma [Kalevipoeg danced through the prism of nationalist gender stereotypes]
Heili Einasto

Rahvapärimus ja multimeedia eesti kaasaegses kultuuris [Folk tradition and multimedia in contemporary Estonian culture]
Anneli Mihkelev

Petrone Prindi „Minu” sari: selfi e-ajastu kirjanduse kaardistusi [Petrone Print’s My-series: insight into the literature of the selfie era]
Anneli Kõvamees

Digitaalse kirjanduse defineerimisest ja periodiseerimisest [On the definition and periodisation of digital literature]
Piret Viires