Sotskolonialism Eesti NSV-s: kultuurist argiilmani

Methis, nr 20 (sügis 2017). Toimetaja Epp Annus

Kogu erinumbri pdf


Sisukord:

Sissejuhatus:
Epp Annus – Ma tõstan klaasi vene rahva terviseks: sotskolonialismi diskursiivsed alustalad

Artiklid:

  1. Liina Saarlo – Regilaul tuulte pöörises. Eesti folkloristika poliitiliste muutuste ajajärgul 20. sajandi keskel
  2. Heli Reimann – Privaatse ja avaliku dünaamikast hilisstalinismiaegses Eesti džässikultuuris
  3. Eve Annuk – Stalinismi „Teised“: Ilmi Kolla kui teisitimõtleja
  4. Margus Vihalem – Poliitiline esteetika ja selle empiirilised rakendused: nõukogude ühismajand kui spetsiifiline tajumaailm
  5. Johanna Ross – Nõukogulik või ebanõukogulik? Veel kord olmekirjanduse olemusest, tähendusest ja toimest
  6. Kädi Talvoja – Kammerlikust karmiks. Karm stiil nõukogude eesti rahvusliku kunsti delegaadina

Arvustus
Luule Epner – Postkolonialism ja 20. sajandi Balti draama: Benedikts Kalnačsi monograafiast „20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options“

Arhiivileid
Tõnu Tannberg – „Kiri ütleb, et peab tuginema vene teadusele…“ ÜK(b)P Keskkomitee 16. juuli 1947. aasta kinnine kiri professorite N. Kljujeva ja G. Roskini süüasjas ja selle ajaloolisest kontekstist