Tekst ja loodus

Toimetajad Timo Maran ja Kadri Tüür

Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 2000. (2. trükk 2003.) – 170 lk.
ISBN 9985-9171-2-XSisukord:

TIMO MARAN, KADRI TÜÜR
Saateks – lk. 7–10

KADRI TÜÜR
Looduse vastu ei saa – lk. 11–18

GEORG TAMM
Keskkonnaeetika: Kuidas inimesed loodust väärtustavad – lk. 19–28

TIIT MERENÄKK
Saabuv sajand ja eesti biofilosoofia – lk. 29–39

PRIIT-KALEV PARTS
Maamõtet otsimas – lk. 40–53

SULEV NURME
Mälestused maastikus – lk. 54–62

RISTE LAASBERG
Elu märgid: Tekstiil ja loodus – lk. 63–72

JANIKA PÄLL
Puude austamisest vanas Kreekas – lk. 73–81

ANDRUS ORG
Ameerika-müüdi sünd – kas lummav pastoraal või karm wilderness? Arthur Barlowe’ ja William Bradfordi reisikroonikate põhjal – lk. 82–91

TIIU SPEEK
Darwini metafoor: Loodus viktoriaanlikus kultuuris – lk. 92–108

LAUR JÄRV
Mitteduaalsest ökoloogiast: John McCellani poleemilisest artiklist ja sellele järgnenud internetiseminarist – lk. 109–118

BERK VAHER
Gaia, memeetika ja Gaia memeetika – lk. 119–128

KAIA LEHARI
Metafoorne linnamaastik – lk. 129–134

ANTI RANDVIIR
Loodus ja tekst: Tähenduslikkuse tekitamine – lk. 135–147

TIMO MARAN
Kui loodus koputab uksele: Ökosemiootilisi märkmeid koevolutsioonist – lk. 148–158

KALEVI KULL
Loodus ja keel: eesti ökofilosoofia võtmed. (Järelsõna) – lk. 159–163

Autoreist – lk. 164 –165
Nimeloend – lk. 166–170