Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest

Koostajad Piret Viires ja Anneli Kõvamees

Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2011, 181 lk.

Artiklikogumikus “Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest” vaadeldakse aastaid kogu radikaalsete muutumiste spektri ulatuses: alates Nõukogude okupatsioonist 1940. aastal, sellele järgnenud Saksa okupatsioonist, uuest Nõukogude okupatsioonist 1944. aastal, 1940. aastate teise poole nn järel-eesti ajast kuni murrangulise 1949. ja 1950. aastani.Artiklid:

Sirje Olesk, Piret Viires
Saateks. Pöördelised neljakümnendad

Maarja Vaino
A.H. Tammsaare muutmine nõukogude kirjanikuks

Tiit Hennoste
Ametiühingust rühmituseks. Eesti Nõukogude Kirjanike Liit kui kirjandusrühmitus ja tema esimene põhikiri kui kirjanduslik manifest

Krista Ojasaar
Eesti Kirjanduse Seltsi hiilgus ja varemed

Anneli Kõvamees
Eesti proosa venelasekuvandist 1940. aastate teisel poolel

Anne Valmas
Eesti raamatu kirjastamisest kahes ruumis 1940. aastatel

Rein Veidemann
Hans Leberecht ja tema “Valgus Koordis” – kurioosum ja paradoksid

Sirje Kiin
Marie Underi käekäik ning poliitiline lugemine kahel pool raudset eesriiet 1940. aastatel

Aigi Heero
Nõukogulikust agitatsiooni- ja propagandakirjandusest 1940. aastate lõpus – 1950. aastate alguses. Felix Kotta poeem “Kindlal sammul”

Elle-Mari Talivee
Sissevaateid riikliku kirjastuse Ilukirjandus ja Kunst tegevusse aastail 1940-1941 Eesti Kultuuriloolises Arhiivis säilitatud kirjavahetuse põhjal

Aile Tooming
Uku Masingu luule 1940. aastatel: värsimõõt ja teema