Pilt tänapäeva kultuuris. Võitlusvälja laienemine

2021

Koostaja Virve Sarapik
Toimetajad Mari Laaniste ja Neeme Lopp
Keeletoimetaja Tiina Hallik
Kujundaja Piia Ruber

Sarja Etüüde nüüdiskultuurist üheksas raamat.
Tallinn: Nüüdiskultuuri uurimise töörühm, 2021.


SISUKORD

Etüüde pildist. Saateks


I

ANDRUS LAANSALU
Sensoorselt võimatu ruumi vaatamine

NEEME LOPP
Häda punctum’i pärast

HIROHISA KOIKE
Lein ja fotograafia: Jacques Derrida fototeooria


II

VIRVE SARAPIK
Pilt, tekst ja pilttekst (sissejuhatavat)

ELNARA TAIDRE
Elo ja Friedebert Tuglase koduaia fotode „lugemiskatseid“

NEEME LOPP
Tuglaste koduaia pagupunkt

AGNES NEIER
Fotodest ja ekfraasist


III

REGINA-NINO MION
Representeerivad abstraktsed pildid

ROBERT HUGHES
Sissejuhatus Jean-Luc Nancy esteetikasse (koos mõtisklustega Eesti maastikumaali teemadel)

EPP ANNUS
Nancy ja Lacan armastuse ja kujutise vahekorrast


IV

LINDA KALJUNDI, TIINA-MALL KREEM
Põlevkivitööstus ja pildid: uurimisperspektiivist ja potentsiaalist

MARI LAANISTE
Pilt ja hetk: „Sitta kah!“ juhtum

Illustratsioonid