Katsed nimetada saart. Artikleid fantastikast

2013

Koostajad Jaak Tomberg ja Sven Vabar
Toimetajad Mari Laaniste ja Sven Vabar
Kujundaja Piia Ruber
Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” neljas raamat.
Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, 2013. – 164 lk.
ISBN 978-9949-490-86-8
ISSN 1736-8251

Kogumiku aluseks on 18. juunil 2010 Tartus, Kirjandusmuuseumi suures saalis toimunud konverents eesti fantastikakriitika hetkeseisust “Katsed nimetada saart”.

*

SISUKORD:

SVEN VABAR
Eessõna: Kaks münti lk. 7–12

I
Kuulake! Lüüaksegi kella.

ANDRUS ORG
Pilk eesti ulmekriitika tulemisse ja olemisse lk. 14–30

II
Tahtsite vist öelda – surnute mälestamise päev?

MEELIS FRIEDENTHAL
Utoopiate onomatoloogiad lk. 32–38

UKU MASING
Rohelise udu vang lk. 39–48

ELNARA TAIDRE
Graafilisest kujundist keskkonnakavanditeni. Tõnis Vindi esteetilisest utoopiast lk. 49–67

TANEL PERN
Sotsrealism kui pelgupaik lk. 68–71

MART KULDKEPP
Ameerika ja igatsus lk. 72–85

JAAN KAPLINSKI / SVEN VABAR
Jaan Kaplinski ja fantastika lk. 86–95

JAAK TOMBERG
Teostamatuse printsiibist ja teatriutoopiast lk. 96–104

III
Aga olematud – need on hoopis midagi muud!

ANDRUS ORG
Aurupunk ja tujuulme. Kuidas lugeda Indrek Hargla “Frenchi ja Koulu” lugusid lk. 107–114

JANEK KRAAVI
Bizarro. Sissejuhatus veidra poeetikasse lk. 115–124

MARI LAANISTE
Tehiskaaslased ja nende fiktiivsed elud lk. 125–138

AUNE AINSON-URIARTE
Igapäev kui fantastiline lk. 139–146

KIWA
Helifanta. Fantastilise võimalikkus helimaastikel lk. 147–157

JAAK TOMBERG
Pilved Atlase õlgadel. Inimelust, millel peab olema tähendus lk. 158–163


RETSEPTSIOON:

Märten Rattasepp, Alternatiiv: Katsed nimetada tegelikkust. – Müürileht, nr 31, 2014, lk 34.
Paavo Matsin, Sissejuhatus rohelisse uttu. – Keel ja Kirjandus, nr 3, 2014, lk 234-239.
Leo Luks, Fantaasiakübemed. – Looming, nr 2, 2014, lk 279-282.
kolm, Katsed nimetada saart. Artikleid fantastikast (2013). – Blogi loterii, 16. august 2013.