Hasso Krulli mõistatus

2019

Koostaja ning toimetaja Neeme Lopp
Kujundaja Piia Ruber

Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” kaheksas raamat.
Tallinn: Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus; Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, 2019, 256 lk.

*

Kogumiku aluseks on 18. novembril 2016 Tartu Kirjanike Majas toimunud konverents “Kuidas anda inimesele kosmos? Hasso Krulli utoopia väljaspool ajalugu”. Lisaks ettekannete põhjal valminud uutele artiklitele moodustab kogumiku suurema osa põhjalik valik Hasso Krulli varasemast retseptsioonist. Samuti sisaldab kogumik Hasso Krulli mahukat bibliograafiat.

Hasso Krull (sündinud 1964) on eesti kultuuriruumi ilmestanud juba alates 1980. aastate esimesest poolest. Seejuures on Krulli looming olnud pidevas teisenemises, kuid seda teisenemist on ometi läbinud mingi läbiv joon, mingi tekstistrateegiate all või taga lasuv laiem alus, mis püüdleb unustatud kihistuste elluäratamise poole lugejas. Selle juures ei ole näinud oluline, kas see püüdlus võtab luuletuse, eepilise poeemi, mütopoeetilise jutustuse, teoreetilise loengu, kirjanduskriitika, tõlkevahenduse või köögilauajutu kuju. Need kõik küsivad mingite arhetüüpsete mehhanismide järele, mis hoiaksid inimese maailma lagunemast ja tekitaksid tema olemise kultuurilisse koesse pidepunkte, millele toetuda. Nii kogumik kui ka konverents olid ajendatud soovist mõtiskleda Krulli loomingu olemuse ja väljavaadete üle, mis tema utoopial meie kultuuris võiks olla. Samuti annab koondav retseptsioonikogu aimu, milline suhe võiks olla tema loomingu erinevate pooluste vahel või kas selline küsimus on üldse relevantne. Ehkki Krulli tegevuse mastaap ja maht näib kaugelehaarav (lausa kosmiline), on selle keskmes mõistatus, mis kutsub küsima inimese asendi ja eesmärgi üle tänapäevases kultuuris.

Kogumik valmib Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis, Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskuse juurde koondunud uurimisruhma töö tulemusena ja koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga.SISUKORD:

NEEME LOPP
Hasso Krulli mõistatus – lk 9

MART VELSKER
Nastik teab – lk 16

HEIE MARIE TREIER
Sujuv sissejuhatus iseseisvusesse: Hasso Krulli panus 1990. aastate kunsti – lk 22

EIK HERMANN
Krullid haridusmaastikul – lk 28

ANNELI MIHKELEV
Müüdipesa punumine Hasso Krulli 21. sajandi loomingus – lk 32

TÕNU VIIK
Hasso Krulli lugemine – lk 40

JOOSEP SUSI
Kuidas luuletada lugu isa valvsa pilgu all? – lk 45

ANDREAS W
töid, tegemisi ja hambaid – lk 55

MARJU LEPAJÕE
Võimalikke lisandusi Max Harnooni tundmaõppimiseks – lk 64

MARGUS OTT
Raamat, mis on kogu aeg olemas olnud – lk 68

AARE PILV
Muisus ja muistatus. Etnofuturism 2.0 – lk 75

MAREK TAMM
Pesapunumine: Hasso Krulli kosmopoliitika – lk 79

TÕNIS PARKSEPP
Kes on klassik? Hasso Krulli loojanatuurist – lk 86

ÜLO VALK
Regivärsist rahvuslikku esoteerikasse – lk 94

MART VELSKER
Veel ja midagi veel – lk 101

MAARJA KANGRO
Ligimesepoliitikast – lk 105

LEO LUKS
Empaatiline hääl ja mõtleja ülesanne – lk 111

AARE PILV
Labürint polegi liiklusvahend – lk 116

MEELIS FRIEDENTHAL
Süüst ja häbist „rohelise mõtlemise” taustal – lk 121

REIN RAUD
Luule kui olek – lk 132

TRIINU PAKK
Vanapaganast, jumalannast, härjast ja kirjast – lk 135

ÜLAR PLOOM
Encomium Crulli – lk 138

JAAN KAPLINSKI
Hasso Krulli rõõmus fatalism – lk 144

LAURI SOMMER
Krulli ilmutus – lk 148

KADRI TÜÜR
Küllus ja prügi – lk 154

JAN KAUS
Küllusetekst, teksti küllus – lk 158

JAN KAUS
Millimallikas ja ookean – lk 164

MIHKEL MUTT
Häbelik tõurastaja, Sorbonne’i kaugõppija: retroarvustus – lk 173

JAAN ROSS
Seire või katkestused? – lk 177

MART VELSKER
Raamat valgustajatelt – lk 184

MAREK TAMM
Nietzsche tagasipöördumine – lk 192

Tõnu Õnnepalu
Hasso Krull, alanud sajandi kirjandusõpetaja – lk 200

AIVO LÕHMUS
Hasso Krulli peen poststrukturalism – lk 206

TÕNU ÕNNEPALU
Keha – hüüdja hääl diskursiivses kõrves: monoloog Hasso Krullist kui poliitilisest luuletajast – lk 210

PRIIDU BEIER
Androgüüni luule – lk 216

KAJAR PRUUL
Narkissose mängud – lk 221

Illustratsioonide allikad – lk 226

Hasso Krulli valikbibliograafia – lk 227