Kivisildnik, põhjendamatu järjekindluse dogmaatik

2016

Koostaja Neeme Lopp
Toimkond Mari Laaniste, Piret Viires
Kujundaja Piia Ruber

Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” kuues raamat.
Tallinn: Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus; Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, 2016, – 216 lk.
ISBN 978-9949-29-284-4
ISSN 1736-8251

Raamat sisaldab valimikku Kivisildniku retseptsioonist viimase 25 aasta jooksul ja põhjalikku bibliograafiat. Käsitletakse nii tema varaseid “masinaluule” projekte, “kirjanike nimekirja” afääri kui ka uue sajandi sarkastilist “isamaaluulet” ja normatiivset kirjastustegevust.

Kogumiku aluseks on 19. septembril 2014 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis toimunud konverents “(:)ilus sõda. (:)kivisildnik 50”.SISUKORD:

NEEME LOPP
Eessõna. The Rise and Fall of Kivisildnik – lk 6–8

I

PIRET NOORHANI
Kanooniline Kivisildnik – lk 13–18

PRIIDU BEIER
Taarausuliste Salman Rushdie – lk 19–21

VIRVE SARAPIK
1996. aasta marginaale – lk 22–36

KAJAR PRUUL
Kivisildniku „Leksikon” kui kunstiteos – lk 37–44

MAIE KALDA
Kivisildniku kirjanike nimekiri – mis see on? – lk 45–50

ANDRES LANGEMETS
Licentia poetica’st – lk 51–52

II

PIRET VIIRES
„Märg Viktor” ja teised. Eesti Kostabi-$eltsi kirjastuse algusaegadest – lk 56–61

HASSO KRULL
Iseenda värske õhu käes. Kivisildniku masinad ja kristallid – lk 62–71

AARE PILV
Kivisildnik versus Under. Lausuvad subjektid – lk 72–77

ARNE MERILAI
DJ K-ga koopiakirju miksimas – lk 78–83

ANDREAS W
instruktsiooni dramaturgia – lk 84–91

KALEV KESKÜLA
Mõisaorjusest pangaorjusesse – lk 92–94

III

HEIE TREIER
Olukorra analüüs – lk 98–99

UDO UIBO
Kahvata, Kivisildnik! – lk 100

IV

TIIT HENNOSTE
Väljavõte artiklist „Kõiki huvitab kõik. See on ajastu programm” – lk 104

ANNELI MIHKELEV
Ecce homo – Kivisildnik! – lk 105–107

BERK VAHER
Kivisildnik – oivik ja kõurik – lk 108–110

LAURI KITSNIK
Lühidusel on tähtsust – lk 111–114

MÄRT VÄLJATAGA
Endast ja Eestimaast – lk 115–117

MÄRT VÄLJATAGA
(:)kivisildniku kakangeelium – lk 118–121

V

MART RAUDSAAR
Sven Kivisildniku „õnnelikud päevad”? – lk 124–125

KAUKSI ÜLLE
Pinnuks ilmas ses / palgiks teises – lk 126–127

LEO LUKS
Isamaavajadus 25 aastat hiljem – lk 128–147

NEEME LOPP
Antihumanism ilma reservita: nalja funktsioon ja hävituse mõõtmed (:)kivisildniku viimase aja luules – lk 148–164

JAN KAUS
Meisterlik seestunu – lk 165–168

MART KANGUR
Sõda sõja pärast – lk 169–171

VI

[:]KUNNUS
…seestub ja selgitab. Kongeniaalne kommentaar – lk 174–184

PAAVO MATSIN
Kivisildniku jeesustehas – lk 185–188

HASSO KRULL
Proletaarne poeetiline hoiak. Väljavõte artiklist „Aristokraat, proletaarlane, eremiit. Kolm poeetilist hoiakut” – lk 189–193

VII

(:)KIVISILDNIK
(:)see sõda on kaotatud – lk 196–200

Illustratsioonide allikad – lk 203

Kivisildniku valikbibliograafia – lk 204–215