Sügisball

2010

Koostajad Virve Sarapik ja Piret Viires.
Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” teine raamat.
Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, 2010. – 181 lk.
ISBN 978-9949-446-57-5
ISSN 1736-8251

Kogumiku aluseks on 9. juunil 2008 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis toimunud Mati Undi romaanile ning sellel põhinevale Veiko Õunpuu filmile pühendatud konverents.

*

SISUKORD:

MARI LAANISTE, VIRVE SARAPIK, PIRET VIIRES
Eessõna – lk. 8–9


I
Midagi pidi ju juhtuma

KALEV KESKÜLA
Külaelu roppusest päikeselinna – lk. 12–16

LUULE EPNER
Unt ja Brecht: võõritused “Sügisballis” – lk. 17–27

ANDRES KURG
Mustamäe “inimlikustamine”. Mati Undi “Sügisball” 1970. aastate kriitiliste arhitektuuripraktikate taustal – lk. 28–38

EPP ANNUS
Asuandmisest. Mustamäest ja “Sügisballist” – lk. 39–50

PIRET VIIRES
Mustamäe – kolmkümmend aastat hiljem – lk. 51–56

VIRVE SARAPIK
Sügis uuslinnas – lk. 73–86

MARI LAANISTE, LEENA TORIM
Võõrandumine modernistlikus paneellinnas. Lasnamäe filmis “Sügisball”. – lk. 87–94

JAN KAUS
Lasnamäe metamorfoosid – lk. 95–99


II
Kõik see kokku meenutas elu

IVO HEINLOO
“Sügisballi mitmest retseptsioonist – lk. 102–108

MARJU LAURISTIN
Arusaamatu autor? – lk. 109–111

REIN RUUTSOO
Šveitser Theo planeet – lk. 112–115

ANDRES LANGEMETS
Elu võimalikkusest – lk. 116–119

LEONHARD LAPIN
Arhitektina Mati Undi Mustamäel – lk. 120–122

MIHKEL MUTT
Proosaimpressioone 1979 (katkend) – lk. 123–124

SIRJE KIIN
Teised meist. Menukas “Sügisball” Soomes – lk. 125–126

Katkendeid – lk. 127–130

MALL JÕGI
“Sügisballi” retseptsiooni mõnest tahust – lk. 131–134

PIRET VIIRES
Mustamäe metamorfoosid – lk. 135–140

EPP ANNUS
Jalajäljed ja pilgud: Mati Undi Mustamäe – lk. 141–152

VIIVI LUIK
Sõna on rohkem kui sõna – lk. 153–154


III
Õhtuti paneelid närbusid

VALLE-STEN MAISTE
Magala üksildased armastajad pärast orgiat – lk. 159–161

MARGIT TÕNSON
Õnne valemi kuus muutujat – lk. 162–163

MARIA ULFSAK-ŠERIPOVA
Raskepärane ja ilus “Sügisball” – lk. 164–166

DONALD TOMBERG
Figuuridega küllastatud maastik. Katse vaadelda “Sügisballi” ruumi – lk. 167–172

KARLO FUNK
Utoopia ja elukeskkond “Sügisballil” – lk. 173–174

Mati Undi “Sügisballi” valikbibliograafia – lk. 176–177

Mängufilmi “Sügisball” valikbibliograafia – lk. 178–181


Vt ka:

Mari Peegel, Unustamatu Unt kui magalakirjanik esseistide hambus. – Eesti Päevaleht, 3. september 2010.
Toomas Haug, “Unt + Mustamäe = ?”. – Looming 2011, nr 1, lk 132-135.
Blogis “Loterii” ilmunud lühiarvustus. – 31. juuli 2010.

Kogumik “Sügisball” valiti ka 2010. aastal ilmunud 25 kõige kaunimalt kujundatud raamatu hulka. Vt nt 5. veebruaril 2011 ilmunud Postimeest.