Mis loom see on?

Maie Kalda

Maie Kalda
MIS LOOM SEE ON?
[Valimik artikleid ja arvustusi.]
Toimetanud Piret Viires ja Virve Sarapik
Kujundanud ja küljendanud Alo Paistik
Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm 2004. – 389 lk.
ISBN 9985-867-94-7Sisukord:

Saateks   lk 7–10

I
1. Loe mulle “Vanaisa kingitust” ehk kolmeaastase klassikaretseptsioonist   lk 13–30
2. Holtzi, Mannteuffeli ja Jannseni loomad   lk 31–43
3. Lembitu kuldne karikas   lk 44–69
4. Vallimäe neitsi   lk 70–85
5. Tammsaare, Koorti ja Wiiralti loomad   lk 86–113
6. Illimari loomad   lk 114–144
7. Eesti kirjanduslik agul   lk 145–168
8. Vana kaader järel-eesti ajal võimalusi proovimas   lk 169–186
9. Mis keeles kass naeratab?   lk 187–203
10. Smuuli mütoloogiat. Suur Hall   lk 204–241
11. Teet Kallase Tallinn   lk 242–264
12. Võhik   lk 265–274

II
13. Laula, laula, pappi   lk 277–279
14. Ex libris   lk 280–282
15. Kuidas sünnib pealkiri?   lk 283–285
16. Milleks ja kellele   lk 286–293
17. Üheksakümnendate proosast   lk 294–306
18. Daam ja teised Kühmu saarelt   lk 307–312
19. Räägitakse, et öökull olnud pagari tütar   lk 313-321
20. Lugemissoovitus ja -hoiatus   lk 322–325
21. Maailma parandamas ja unesid nägemas   lk 326–333
22. Hilve Rebase magistritöö lk 334–338
23. “Eesti kirjanduslugu” kriitikute risttules   lk 339–349
24. Tamse ajalugu   lk 350–354
25. Kirjanike Liidu esimene elujärk    lk 355–363

Lisa
Bruno Pao: Üks traagiline öö   lk 367–376
Bibliograafia    lk 377–380
Nimeregister    lk 381–388