Sündmus. Koht

Aare Pilv, Kadri Tüür

Collegium litterarum 15
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2002. – 192 lk.
ISBN 9985-865-12-X


Sisukord:

AARE PILV
KIVISILDNIKU “LIIVLASED” KIRJANDUSDISKURSUSE SÜNDMUSENA

SISSEJUHATUS   lk. 9

I. “LIIVLASTE” TEHNILINE KIRJELDUS   lk. 10
1. Juhan Liivilt pärinev tekstimaterjal   lk. 11
2. Tsiteerimismehhaanika “Liivlastes”  lk. 12

II. “LIIVLASED” SÜNDMUSENA KIRJANDUSLIKUS DISKURSUSES  lk. 17
1. Teoreetilisi taustu  lk. 17–23
2. Üldsituatsioon “Liivlaste” ümber  lk. 24–29
3. Osalejad  lk. 30–37
4. “Liivlaste” lugemisvõimalused ja tekstipiiride probleem   lk. 38–45
5. Eesmärgid  lk. 46–49
6. Vahendid. Vormi ja sisu suhe   lk. 50–55
7. Võti. Žanr  lk. 56–57
8. Normid  lk. 58–61

KOKKUVÕTE 62–64
KIRJANDUS 65–68


KADRI TÜÜR
KOHT JA KOHATUS KARL RISTIKIVI ROMAANIDES “KÕIK, MIS KUNAGI OLI” JA “EI JUHTUNUD MIDAGI”

SISSEJUHATUS   lk. 71–72

I. KOHATUD RAAMATUD  lk. 73
“Kõik, mis kunagi oli”  lk. 73–75
“Kultuurkroonikat”  lk. 76–81
“Ei juhtunud midagi”  lk. 82–83
Oodatud järg  lk. 84–87
Kodumaal  lk. 88–91
Kokkuvõtvalt  lk. 92–93

II. KOHAD JA RAAMATUD   lk. 94
Ruumiromaan  lk. 94
Kronotoop  lk. 95–97
Ruumi tähendus kunstilises tekstis  lk. 98–102
Kirjandusgeograafia  lk. 103–104
Ruum, paik ja koht  lk. 105–106
Koha ja kohataju problemaatikast  lk. 107–126

III. KOHAD RAAMATUIS  lk. 127
Kohtade ja miljööde kujutused  lk. 128
Palunurme  lk. 128–143
Suvila looderannikul  lk. 144–148
Tallinn  lk. 149–150
Agul  lk. 151–155
Tammikute maja  lk. 156–157
Malmi maja  lk. 157–161
Silbergleichi maja  lk. 162–163
Leitnant Paju elukoht  lk. 164–165
Baltisakslased  lk. 166–168
Tartu  lk. 169
Kohvikud  lk. 169–170
Tänaval  lk. 171–172
Üürituba  lk. 173–174
Soome  lk. 175–178

KOKKUVÕTTEKS   lk. 179
Kohatuse tundmine  lk. 179–180
Raamatute struktuurist  lk. 181–186

KIRJANDUS  lk. 187–192