Heteroloogiad. Seminar 1990. aastate kultuurist

20.-21. mail 2017 Käsmus, Laane pansionis

Kava:

Laupäev, 20. mai

(buss Tallinnast 11:45)

13:00
Sessioon 1
Epp Annus, 1980. algus – igavene olevik? (The early 1980s – an everlasting present with no exit?)
Piret Viires, Peeter Sauteri kõnekeelne luuserproosa. (The colloquial “loser prose” by Peeter Sauter.)
Virve Sarapik, Etnofuturism, rääkida või mitte. (Ethno-futurism: to speak or not to speak.)

15:00
lõuna

16:30
Sessioon 2
Luule Epner, Elulooteatri retseptsioonist: probleemid ja pinged. (On the reception of biographical theatre: problems and tensions.)
Neeme Lopp, Mil moel võib esteetika olla poliitiline – Jacques Ranciére’i näide. (How can aesthetics coincide with politics – the case of Jacques Ranciére.)
Diskussioon.

20:00
õhtusöök

Pühapäev, 21. mai

9:30
hommikusöök

11:00
Sessioon 3
Mari Laaniste, Anti-social avant-garde: Estonian newspaper comics in the 1990s. (Antisotsiaalne avangard: Eesti lehekoomiks 1990. aastatel.)
Johannes Saar. Biographical notes on serving one’s country and George Soros in one go, and getting away with a fat paycheck in the end. (Eluloolised märkmed kodumaa ja George Sorose üheaegsest teenimisest ning tummisest palgapäevast  kõige lõpus.)
Karolina Labowicz-Dymanus, The double agent for change. Early years of transformation in Estonia. (Muutuse topeltagent. Varased murranguaastad Eestis.)

14:00
lõuna

(buss tagasi Tallinna 16:00)

Seminari korraldab asutustevaheline kirjandus- ja kultuuriteooria töörühm, mis ühendab Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseumi uurijaid.

Seminari korraldamist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist.