Kohandumise märgid II

5.–6. aprillil 2002 Tartu Kirjanduse Majas

Reede, 5. aprill

 • 11.00 Avamine
 • 11.15 Peeter Torop, Tõlkesund Eestis: lehekülgi tõlkeloost
 • 11.45 Rein Veidemann, Kohandumise kool. Valmar Adamsi näitel
 • 12.15 Katre Talviste, Kurja kirjaniku suurus. Prestiiži ja ideoloogia konfliktid prantsuse tuumautorite retseptsioonis Sartre’i näitel
 • 12.45 Vaheaeg
 • 14.00 Liis Hion, Eesti teater stalinismi ajal. Uurimisega seotud allikakriitilised ning psühholoogilised probleemid
 • 14.30 Piret Kruuspere, Kohanemine rambivalguses
 • 15.00 Janika Kronberg, Kuuekümnendad: kuldsed või kassikuldsed?
 • 15.30 Anneli Mihkelev, Romantiline elutunnetus vs. kohandumine
 • 16.00 Vaheaeg
 • 16.30 Elo Lindsalu, Emad ja tütred: väljatulek sõjatraumadest ja eksiilitõrjutusest
 • 17.00 Maie Kalda, Smuuli mütoloogiat
 • 17.30 Kadri Tüür, Juhan Smuul, kirjanduslik korkvender

Laupäev, 6. aprill

 • 10.00 Mart Kalm, Eesti arhitektuur Helsingi–Moskva–Pariis kolmnurgas
 • 10.30 Andres Kurg, “Lugupidamisega D. Juddile” ehk Jüri Okase pääs läände
 • 11.00 Peeter Linnap, Loomulikkuse mõistest murranguperioodi dokumentalistikas
 • 11.30 Virve Sarapik, Saar
 • 12.00 Vaheaeg
 • 13.00 David Vseviov, Repatrieerimisretoorika kui abivahend kohandumiseks tagasipöördumisideega (1945–1953)
 • 13.30 Katrin Ennus, Iroonia – kohanemine, teesklus või mäss?
 • 14.00 Külliki Vulf, Vaikimine, vabastav võimalus kõnelemiseks. Kas võimalus kohandumiseks?
 • 14.00 Vaheaeg
 • 15.00 Marin Laak, Kriitika kohandumisest: 1970ndad
 • 15.30 Piret Viires, Kirjanduse kohandumisi 1990ndatel ehk kauboikapitalismi kultuuriloogika
 • 16.00 Eve Annuk, Kohandumine ja 1990ndad

Korraldajad:
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus (Virve Sarapik)
Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool (Rein Veidemann)