Kohanevad tekstid II

23.–24. aprillil 2004 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42).

Reede, 23. aprill

 • 11.00 Avamine
 • 11.15 Cornelius Hasselblatt, Stalini pikk vari üle “Tuulise ranna”
 • 11.45 Olaf Kuuli, Salajased ja avalikud parteitekstid. EK(b)P 7. kongress (september 1952) ajakirjanduses ja stenogrammis
 • 12.15 Kristi Metste, Klassiku kohandamine. Faehlmanni retseptsioon Liis Raua töödes aastatel 1934 ja 1965
 • 12.45 Vaheaeg
 • 14.00 Aare Pilv, Tekst kohandamiste vahel II. Jaan Kaplinski “Isale” ja Anton Nigovi “Harjutuste” näitel
 • 14.30 Kadri Tüür, “Raadio”: tekst kui kohanemise masin
 • 15.00 Eneken Laanes, Kohanev identiteet Jaan Krossi iseseisvumisjärgses loomingus
 • 15.30 Vaheaeg
 • 16.00 Andrus Org, Fiktsioonimaailmade metafoorne kohanemine: fantastika versus reaalsus
 • 16.30 Piret Viires, Taasleitud süütus – fanfiction’i võimalused
 • 17.00 Raamatute “Võim ja kultuur” ja “Netinalju Stalinist” esitlus. Kõnelevad Sirje Olesk ja Arvo Krikmann

Laupäev, 24. aprill

 • 10.00 Peeter Torop, Interdiskursiivsus ja tekstide diskursiivne identiteet
 • 10.30 Arne Merilai, Irooniline kohanemine
 • 11.00 Andreas Trossek, Tsensuurist loomefaktorina – Priit Pärn versus Nõukogude Liit
 • 11.30 Raivo Kelomees, Tekstipildid kunstis: sõna ja pilt digitaalses meedias
 • 12.00 Vaheaeg
 • 13.30 Sirje Olesk, “Siin me seisame, kuid me võime ka teisiti. Lutheri ajad on möödas”. Kohanemisest 1930-ndate aastate eesti vaimuilmas
 • 14.00 Katrin Ennus, Kunst kui mäss, kohanemine ja kohandaja Heiti Talviku ja Betti Alveri luules
 • 14.30 Marin Laak, Intertekstuaalsed kohanemised: “Kalevipoeg” ja nüüdistekstid
 • 15.00 Vaheaeg
 • 15.30 Ülle Pärli, Lugeja ajaloomälu ja -unustus teksti tähendusloomes. (Andrus Kivirähki “Meie Lenin” näitel)
 • 16.00 Anneli Mihkelev, Teksti taassünd
 • 16.30 Johannes Saar, Muusade röövimine. Kunstnikukarisma jaotumisest taasiseseisvunud Eesti seltskonnaajakirjanduses
 • 17.00 Rein Veidemann, “Naistekad” kui kohanev tekst

Korraldajad:
Eesti Kirjandusmuuseum (Sirje Olesk, Virve Sarapik)
Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool (Rein Veidemann, Piret Viires)