Püharisti sümpoosion siirdeaja kultuurist ja ruumist

19. – 20. augustil 2020 Orissaares

Kava:

19. august

kogunemine kell 12–13, einestamine

13.30 Tutvustusring, nüüdiskultuuri projekti lühiülevaade

Ulrike Plath – ülevaade uurimisprojekti ideedest, teemadest, plaanidest, probleemidest (skype)

Atko Remmel – Taara/maausu arengud siirdeajal

Tambet Muide – Roheliste rattaretked ja hilisnõuka keskkonnaliikumised

arutelu: mõtteid fosforiidisõjast

15.30–16.30 vaheaeg

Kadri Tüür – Keskkonna teema laulva revolutsiooni aegsetes isamaalistes lauludes

Piret Viires – Eesti punkluuletajad ja siirdeajastu algus

Virve Sarapik – Koht ja paik seminaridest, eellugu: keskkonnaliikumised vs. ruumiline pööre

19.00 õhtusöök

20.00 välitööd Orissaares

Filmiõhtu

20. august

9.00 hommikusöök

10.00 Linda Kaljundi – Visuaalkultuur ja põlevkivitööstus

Epp Annus – Ökodigitaalne rahvuslus 2010. aastatel

Elle-Mari Talivee – Olga Pogodina-Kuzmina romaanist “Uraan” (2019, eesti keeles 2020) teiste Ida-Virumaa tööstusmaastiku kirjanduslike kirjelduste taustal

11.30–12.00 paus

Taive Särg – Folkloori taaskasutus ja selle ideoloogiad uurimisobjektina: regivärsilist Metsalaulupidu osalusvaatlemas 2018–2020

Andrus Laansalu – Kitarri ja elektroonika sõda: kuidas ambienti Mozart progerockist tankiga üle sõitis

13.00–14.00 lõunasöök

välitööd Muhus

lahkumine ca kell 16