Etüüde eestivene nüüdiskultuurist

Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” 11. konverents. 6. oktoobril 2017 Tallinna Kirjanike Majas.

Konverentsi fookuses oli eestivene nüüdiskultuur ja selle eri väljendused (kirjandus, teater, subkultuurid), suundumused, levipotentsiaal ning retseptsioon.

Kui nullindate keskel astusid avalikkuse ette uue põlvkonna eestivene autorid, mitmekesistas see kogu senist kirjandusmaastikku: eestivene kirjandus joonistus välja omaette nähtusena (eri põlvkonnad, kirjastused, väljaanded) ning muutus eesti kirjanduses kaasarääkivaks osapooleks. Varsti pärast seda kirjutas Cornelius Hasselblatt: “Eesti kirjandusteadust käsitledes tuleb konstateerida, et üheks ülesandeks on oma uurimisobjekti määratlemine. Mida me käsitleme E/eesti kirjandusena?” (Keel ja Kirjandus nr 1/2, 2008.) Eesti keelde tõlgituna pälvis eestivene kirjandus kriitikute ja lugejate rohket tähelepanu. Vahel ületasid arutelud eestivene kirjanduse ümber päevalehtede uudiskünnise, nagu näiteks 2012. aastal Kultuurkapitali kirjandusauhindade jagamise ajal, kui žanripreemiate nimekirjas puudus Andrei Ivanovi romaan “Peotäis põrmu”, mis oli tõlgitud eesti keelde venekeelsest käsikirjast ning polnud veel venekeelsena ilmunud; või siis poleemika, mis vallandus 2014. aasta detsembris, kui Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land saatis valitsusele kirja ettepanekuga anda Eesti kodakondsus eriteenete eest kirjanik Andrei Ivanovile.Kava:

11.00–13.00
Igor Kotjuh, Boriss Baljasnõi eestivene kirjanduse kujundajana.
Ingrid Velbaum-Staub, Rebast meenutades. Korduvatest teemadest ja motiividest Jelena Skulskaja loomingus.
Mihhail Trunin, Etüüde eesti ja vene luulest. Amatöörtõlkija tähelepanekud.

14.00–15.30
Madli Pesti, Tants teise silmapilguga: kahest eesti-vene teemalisest lavastusest.
Irina Belobrovtseva, Mõned mõjud sealt siia ja siit sinna.
Aija Sakova, Eestivene kirjanduse subjekt: rahvusülene, mitmerahvuseline või …?.

15.30–16.00
Arutelu ja sõnavõtud.

Korraldajad:
Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus
Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut
Eesti Kirjanike Liit

Toetajad:
Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi eesti kirjanduse toetusprogramm
Tallinna Ülikooli uuringufond
Eesti Kultuurkapital