Etüüde pildist: Pilt tänapäeva kultuuris

Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” 12. konverents. 10. detsembril 2018 Eesti Kunstiakadeemias.

Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” 12. konverentsil vahetati mõtteid pildi olemuse ja toimimise üle. Erinevaid humanitaarvaldkondi esindavad asjatundjad kogunesid arutlema selle üle, mida kätkeb endas pildi mõiste ning kuidas on teisenenud piltkujutiste roll viimaste kümnendite Eesti kultuuris, mis on selle ajaloolised ja filosoofilised eeldused, samuti esitleti teemakohaseid juhtumiuuringuid.

Kava:

10.45 Virve Sarapik, Sissejuhatus.

11.00–12.30
Regina-Nino Mion, Puhta pildi mõiste.
Neeme Lopp, Häda punctum’i pärast.
Oliver Laas, Visuaalne kommunikatsioon kui dialoog.

13.00–15.00
Krista Kodres, Pilt ja sõna: tähenduse kinnistamine reformatsioonijärgses pildikultuuris.
Hilkka Hiiop, Anneli Randla, Kuidas muuta nähtamatu nähtavaks. Rode ja Ackermann.
Agnes Neier, Pilte ekfraatilisest kirjandusest.
Elnara Taidre, Millest räägivad ja millest vaikivad aiafotod Elo ja Friedebert Tuglase perealbumis?

16.00–17.30
Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem, Põlevkivitööstuse pildid – uurimisperspektiivi ja potentsiaali testides.
Mari Laaniste, Pilt ja hetk: “Sitta kah!” juhtum.
Andrus Laansalu, Aidake mind tasapinnalt ruumi!

18.00. Raamatuesitlused.
Luule Epner, Mari Laaniste (koostajad), “Etüüde nüüdiskultuurist 7. (Mitte)kohtumine tuttavaga. Kultuurilugu etenduskunstides”. Kogumik põhineb 19. septembril 2014 Tallinnas peetud konverentsi ettekannetel.
Stuart Hall, Sean Nixon, Jessica Evans, Representatsioon. EKA Kirjastus, 2018.

Korraldajad:
EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut
Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus

Toetajad:
Konverentsi toetavad EL Euroopa Regionaalarengu Fond
Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut