“Sügisball”

Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” 2. konverents. 9. juunil 2008 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis, Harju 1.

Kava:

11.00 Kalev Kesküla, “Sügisball”: Pääsemine külaelu idiotismist
11.30 Luule Epner, Unt ja Brecht: võõritused “Sügisballis”

12.00–12.30 kohvipaus

12.30 Epp Annus, Unt fenomenoloogilises ruumis
13.00 Andres Kurg, Mati Undi “Sügisball” 1970. aastate kriitiliste arhitektuuripraktikate taustal
13.30 Ivo Heinloo, “Sügisballi” kahest retseptsioonist

13.45–14.00 diskussioon

15.00 Piret Viires, Mustamäe – kolmkümmend aastat hiljem
15.30 Mari Laaniste ja Leena Torim, Võõrandumine modernistlikus paneellinnas: Lasnamäe filmis “Sügisball”
16.00 Virve Sarapik, Sügis uuslinnas
16.30 Jan Kaus, Lasnamäe metamorfoosid

16.45 –17.30 diskussioon


Korraldajad:
Eesti Kirjanike Liit
Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm
Toetab: Eesti Kultuurkapital


Konverents oli aluseks artiklikogumikule “Sügisball. Etüüde nüüdiskultuurist 2” (2010).