Mari Saat. Foto: Kalju Suur

Võlus ja vaimus, valguses ja varjus. Konverents Mari Saadi loomingust

Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” 5. konverents. 16. septembril 2011 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis

Kava:

11.00 Avamine

Epp Annus, “Mis asub valguse ja varju vahel?”
Luule Epner, “Tõelus ja unes-elu. Tähelepanekuid Mari Saadi tegelaste tajukogemustest”
Ele Süvalep, “Mari Saat, luuletaja”
Johanna Ross, “Mari Saat kui “naiskirjanduse” proovikivi”

13.15–13.45 Kohvipaus

Barbi Pilvre, “”Lasnamäe lunastaja” kui bestseller”
Paula Randver, “Mari Saadi “Lasnamäe lunastaja” seosed Uue Testamendi ja Eduard Vilde “Lunastusega””
Märt Väljataga, “Mari Saadi sofioloogiast”

Arutelu

15.30 Artiklikogumiku “Luhtatulek. Ekslemisi Mehis Heinsaare tihnikutes” (Etüüde nüüdiskultuurist 3) esitlus. (Koostaja Sven Vabar. Toimetaja Mari Laaniste, kujundaja Piia Ruber. Tallinn, Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, 2011.) Kogumik sisaldab mh artikleid, mis põhinevad 29. mail 2009 Mehis Heinsaare loomingust peetud konverentsi ettekannetel.


Korraldajad:
Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm
Eesti Kirjanike Liit

Toetas:
Eesti Kultuurkapital


Konverents oli aluseks artiklikogumikule “Võlus ja vaimus, valguses ja varjus. Mari Saadi maailm. Etüüde nüüdiskultuurist 5” (2015).