Eva-Liisa Linder

Foto: Krõõt Tarkmeel

Eva-Liisa Linder (s. 1978) on teatriteadlane, kes uurib ühiskonnakriitilist nüüdisteatrit. Ta on kaitsnud bakalaureusekraadi (2002) ja magistrikraadi (2010) Tartu Ülikoolis teatriteaduse erialal ning jätkab õpinguid Tallinna Ülikooli doktoriõppes kultuuride uuringute erialal. Valmiv doktoritöö vaatleb Eesti ühiskonnakriitilist nüüdisteatrit läbi Frankfurdi koolkonna kriitikateooria prisma, keskendudes avaliku sfääri, eetika, rahvusluse ja üleilmastumise teemadele. Eva-Liisa Linder töötab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti osakonnas teadurina alates 2001. aastast ning on lugenud lektorina loenguid Eesti nüüdisteatrist ja teadustöö metoodikast. Ta on osalenud mitme uurimisrühma töös, avaldanud teadusartikleid, toimetanud kultuuriloolisi teoseid, esinenud konverentsidel ja kirjutanud teatrikriitikat.


Olulisemad teaduspublikatsioonid


Raamatud

Eva-Liisa Linder (koostaja, toimetaja), Teatripedagoogika muutuvas maailmas. E-õpik teatrikõrgkoolide üliõpilastele. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2018, 68 lk.

Piret Kruuspere, Luule Epner, Mari Tuuling, Eva-Liisa Linder (toim), Eesti sõnateater 1965-1985. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool, Eesti Teatriliit, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2015, 752 lk.


Artiklid

Three Phases of the Theatrical Public Sphere in Estonian Theatre. – Nordic Theatre Studies, kd 31, nr 1, 2019, lk 73−91.

Functions and Techniques of Critique in Contemporary Estonian Theatre. – Forum Modernes Theater, kd 29, nr 1-2 (2014), 2018, lk 90−97.

Lasteteater läheb üle piiri. – Madli Pesti, Tambet Kaugema (toim), Teatrielu 2016. Tallinn: Eesti Teatriliit, Eesti Teatri Agentuur, 2017, lk 43−61.

Witold Gombrowiczi ja poola absurdidramaturgia retseptsioon Eestis. – Rein Undusk (toim), Autogenees ja ülekanne. Moodsa kultuuri kujunemine Eestis. Collegium litterarum 25. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2014, lk 277−295.

How Theatre Can Develop Democracy: The Case of Theatre NO99. – Nordic Theatre Studies, kd 25, 2013, lk 84−96.

Lasteteatri arengud. Ühiskondlik ja visuaalkunstiline mõõde. – Hedi-Liis Toome, Liina Unt (toim), Teatrielu 2012. Tallinn: Eesti Teatriliit, 2013, lk 31−55.