Epp Annus sai riigi teaduspreemia

11. veebruar 2021

Vabariigi Valitsus kinnitas 11. veebruaril teaduspreemiate saajad, kelle hulgas on ka nüüdiskultuuri uurimise töörühma põhitäitja Epp Annus. Epp sai preemia oma viimaste aastate tegevuse eest sotskolonialismi vallas.

Žürii sõnadega: “Epp Annus on loonud ja arendanud kultuuri, ühiskonna ja filosoofia teadusliku käsitluse osaks sotskolonialismi mõiste. See tähistab iseseisva riigi allutamist võõrvõimu alla ideoloogia varjus ning püüdu kolonisaatorina kujundada kohalikest režiimile sobivaid “sotsinimesi”. Selle kaudu loob ta meie lähiajaloo uue paradigma, rõhutades okupatsiooni asemel kolonialismi ning sidudes selle sovetiseerimisega ehk mõtteviisi ulatusliku ümberkujundamisega.”

Epp on kirjutanud sotskolonialismi teemadel kaks monograafiat: “Sotskolonialism Eesti NSV-s: võim, kultuur, argielu” (2019) ja “Soviet Postcolonial Studies. A View from the Western Borderlands” (2018), samuti koostanud mitmeid artiklikogumikke ja ajakirjade erinumbreid, näiteks “Mitmele isandale loodud kunst. Sotskolonialism ja Eesti” (2020), “Minu lapsepõlvekodu oli Eesti NSV-s: humanitaarid meenutavad” (2019), “Coloniality, Nationality, Modernity. A Postcolonial View on Baltic Cultures under Soviet Rule” (2018), Methise erinumber “Sotskolonialism Eesti NSV-s: kultuurist argiilmani” (2017) ja ajakirja Journal of Baltic Studies erinumber “Between Arts and Politics: A Postcolonial View on Baltic Cultures of the Soviet era” (2016).

Palju õnne, Epp!