Seminarid 2012

Jaak Tomberg, “Kunst eelsubjektiivse transformatsiooni ja kollektiivse vabastuslubaduse vahel”
14. novembril Roosikrantsi 6, töörühma ruumis

Jaak Tomberg: “Tutvustan oma töös oleva monograafia kaht üldfilosoofilisemat lõpupeatükki selle kohta, mil moel utoopia mõiste võiks valgustada kunsti ja tegelikkuse nüüdisaegseid suhteid. Räägin millestki, mida võiks kultuuris ja kunsti vastuvõtul kutsuda “materialiseerimistendentsiks”.”

Eik Hermann Brian Massumist ja tema tekstist “Hirm (ütles Spekter)” (Fear (the Spectrum Said)), mille Eik eesti keelde tõlkis
22. oktoobril Roosikrantsi 6, töörühma ruumis

Epp Annus afektiivsuse teooriatest
26. septembril Roosikrantsi 6, töörühma ruumis

Luule Epner, “Postdramaatilise teatri (ja teksti) mõiste ning postdramaatilised strateegiad”
8. mail Roosikrantsi 6, töörühma ruumis

Luule Epner: “Mõistest olen kirjutanud Keeles ja Kirjanduses (2007, nr 1), võtaksin selle vaid lühidalt kokku. Lähemalt räägiksin uutest dramaturgilistest praktikatest (sellest tuleb artikkel Methises) ja postdramaatilise teatri ilmingutest ning strateegiatest, kus võiks tekkida kokkupuutepindu teiste kunstidega, näiteks: autentsuse efekt; taaskasutus (recycling); intermediaalsus; osavõtuteater; “teater pärast teatrit” (teatri ja tegevuskunsti piiri hajumine, argipraktikate teatraalsus jms); vahest ka nn mitteperfektsuse esteetika jms. Näited peamiselt eesti teatrist.”

Jacques Ranciere`i artikli “Poliitilise kunsti paradokse” arutamine
3. aprillil Roosikrantsi 6, töörühma ruumis

Piret Viires postmodernismi-järgsest kirjanduse ja kultuurisituatsioonist
13. märtsil Roosikrantsi 6, töörühma ruumis

Piret Viires: “Lähtemõisteteks oleksid remodernism, metamodernism, automodernsus, hüpermodernsus, digimodernism jmt. Arutlen ka uuslihtsuse ja uusrealismi esinemise üle eesti kirjanduses. Kõige lõpuks püüan luua mingit ajastu üldmääratlust.”

Jacques Ranciere`i artikli “Eetiline pööre” arutamine
28. veebruaril Roosikrantsi 6, töörühma ruumis

Jacques Ranciere`i intervjuu “Esteetika poliitika” arutamine
1. veebruaril Roosikrantsi 6, töörühma ruumis

Neeme Lopp: “Valisin selleks korraks lugemiseks Ranciere’i intervjuu “Esteetika poliitika” ingliskeelsele väljaandele, mis on võib-olla natuke avatum, kontsentreeritum ja lihtsam tekst (nagu intervjuud tihti ongi). Ning selles tekstis ette tulevaid probleeme on võimalik siis eelmisel seminaril arutatud raamatu “The Distribution of the Sensible” ja Ranciere’i sõnastiku taustal kommenteerida või laiendada. Eriliselt võiks tähelepanu pöörata demokraatia mõiste tarvitusele ja selle seostele “esteetilise kunstirežiimiga”, nii nagu Ranciere seda mõistab. Kuidas kirjanduslik võrdsus suhestub poliitilise võrdsusega ja kas meil sel juhul on mõtet kõnelda üldse poliitilistes kategooriates või tühjeneb “esteetika poliitika” mõiste juba algstaadiumis.”