Seminarid 2019

Andrus Laansalu, “hajuvad objektid: mis on kahe fragmendi vahel?”.
3. detsembril kell 16.00 TLÜ ruumis S-416.

Luule Epner, “Soome-Eesti teatrisuhtlus nõukogude ajal”.
27. septembril kell 18.00 TLÜ-s.

Luule: “Kõnelen Soome – Eesti teatrisuhetest nõukogude ajal, toetudes äsja lõppenud asjakohase uurimisprojekti tulemustele. Rõhk on varasemal ajal (1950.-1960. aastad), ent liigun ka 1970ndatesse. Kõne alla tulevad Soome – Eesti teatri- ja laiemalt kultuurisuhete mõjutegurid (sh Nõukogude Liidu keskvõimu roll, poliitilised ja ideoloogilised tegurid), institutsiooniline raamistik, korralduslik külg, vormid (külalisesinemised, külalislavastused, erialaturism jm) ehk teatrite, inimeste ja ideede liikumine. Mind huvitab ka, kuidas neid suhteid kontseptualiseerida – hõimusuhted vs kultuuridiplomaatia (nn pehme jõud) -, kuivõrd projekti käigus tulid ilmsiks soome ja eesti uurijate erinevad vaatenurgad.”

Epp Annus, “Lapsepõlv Eesti NSVs: katkestused, jätkuvused, kõrvutused”.
Piret Viires, “1990nda aasta proosamuudatustest”.
Sven Vabar, “Tartu interdistsiplinaarne eksperimentaalsus 1995-2010 külma sõja järgse ideoloogilise pluralismi taustal”.
Kadri Tüür, Ene-Reet Soovik, “Ökokriitilistest sihtidest”.
Neeme Lopp, “Jass Kaselaan ja fossiilid. Näitus “Inimese pea” Saaremaa muuseumis 2018. aasta suvel”.
Suveseminar 12. juunil kell 14.00 Muhumaal Tamse külas Sepa talus.

Inga Sapunjan, TÜ kirjanduse osakonna doktorand, “Stalini aja kujutamisest omaaegsetes proosateostes”.
22. aprillil kell 17.00 TLÜ ruumis A-447 (Ringauditoorium)

Inga: “Toonaste teoste problemaatika seisneb peaasjalikult erinevate väliste takistuste ületamises, aga ka tegelaste sisemises arengus. Mind huvitab, kuidas avaneb seeläbi kujutatav aegruum. Vaatlen seda lähemalt Eduard Männiku, Hans Leberechti, Juhan Smuuli, Osvald Toominga jutustuste ja romaanide põhjal.”

Jaak Tomberg teadusulme poeetikast.
22. veebruaril kell 16 TLÜ ruumis S-417

Jaak: “Vaatlen lähemalt laialt levinud arusaama, et “prototüüpne” teadusulmekirjandus pole poeetiliselt/stilistiliselt kuigivõrd rikas. Kas sel (eel)arvamusel on alust? Kui on, siis mis põhjusel?”

Virve Sarapik, “Boris Groys ja Nõukogude Liit”.
16. jaanuaril kell 16.00 Kunstiakadeemia ruumis D-412

Seminar toimus koostöös EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi uurimisseminariga.