eesti üksikkonverentsid

Püharisti sümpoosion siirdeaja kultuurist ja ruumist

Püharisti sümpoosion siirdeaja kultuurist ja ruumist

Kava:

19. august

kogunemine kell 12–13, einestamine

13.30 Tutvustusring, nüüdiskultuuri projekti lühiülevaade

Ulrike Plath – ülevaade uurimisprojekti ideedest, teemadest, plaanidest, probleemidest (skype)

Atko Remmel – Taara/maausu arengud siirdeajal

Tambet Muide – Roheliste rattaretked ja hilisnõuka keskkonnaliikumised

arutelu: mõtteid fosforiidisõjast

15.30–16.30 vaheaeg

Kadri Tüür – Keskkonna teema laulva revolutsiooni aegsetes isamaalistes lauludes

Piret Viires – Eesti punkluuletajad ja siirdeajastu algus

Virve Sarapik – Koht ja paik seminaridest, eellugu: keskkonnaliikumised vs. ruumiline pööre

19.00 õhtusöök

20.00 välitööd Orissaares

Filmiõhtu

20. august

9.00 hommikusöök

10.00 Linda Kaljundi – Visuaalkultuur ja põlevkivitööstus

Epp Annus – Ökodigitaalne rahvuslus 2010. aastatel

Elle-Mari Talivee – Olga Pogodina-Kuzmina romaanist “Uraan” (2019, eesti keeles 2020) teiste Ida-Virumaa tööstusmaastiku kirjanduslike kirjelduste taustal

11.30–12.00 paus

Taive Särg – Folkloori taaskasutus ja selle ideoloogiad uurimisobjektina: regivärsilist Metsalaulupidu osalusvaatlemas 2018–2020

Andrus Laansalu – Kitarri ja elektroonika sõda: kuidas ambienti Mozart progerockist tankiga üle sõitis

13.00–14.00 lõunasöök

välitööd Muhus

lahkumine ca kell 16

Heteroloogiad. Seminar 1990. aastate kultuurist

Heteroloogiad. Seminar 1990. aastate kultuurist

Kava:

Laupäev, 20. mai

(buss Tallinnast 11:45)

13:00
Sessioon 1
Epp Annus, 1980. algus – igavene olevik? (The early 1980s – an everlasting present with no exit?)
Piret Viires, Peeter Sauteri kõnekeelne luuserproosa. (The colloquial “loser prose” by Peeter Sauter.)
Virve Sarapik, Etnofuturism, rääkida või mitte. (Ethno-futurism: to speak or not to speak.)

15:00
lõuna

16:30
Sessioon 2
Luule Epner, Elulooteatri retseptsioonist: probleemid ja pinged. (On the reception of biographical theatre: problems and tensions.)
Neeme Lopp, Mil moel võib esteetika olla poliitiline – Jacques Ranciére’i näide. (How can aesthetics coincide with politics – the case of Jacques Ranciére.)
Diskussioon.

20:00
õhtusöök

Pühapäev, 21. mai

9:30
hommikusöök

11:00
Sessioon 3
Mari Laaniste, Anti-social avant-garde: Estonian newspaper comics in the 1990s. (Antisotsiaalne avangard: Eesti lehekoomiks 1990. aastatel.)
Johannes Saar. Biographical notes on serving one’s country and George Soros in one go, and getting away with a fat paycheck in the end. (Eluloolised märkmed kodumaa ja George Sorose üheaegsest teenimisest ning tummisest palgapäevast  kõige lõpus.)
Karolina Labowicz-Dymanus, The double agent for change. Early years of transformation in Estonia. (Muutuse topeltagent. Varased murranguaastad Eestis.)

14:00
lõuna

(buss tagasi Tallinna 16:00)

Seminari korraldab asutustevaheline kirjandus- ja kultuuriteooria töörühm, mis ühendab Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseumi uurijaid.

Seminari korraldamist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kohanevad tekstid II

Kohanevad tekstid II

Reede, 23. aprill

 • 11.00 Avamine
 • 11.15 Cornelius Hasselblatt, Stalini pikk vari üle “Tuulise ranna”
 • 11.45 Olaf Kuuli, Salajased ja avalikud parteitekstid. EK(b)P 7. kongress (september 1952) ajakirjanduses ja stenogrammis
 • 12.15 Kristi Metste, Klassiku kohandamine. Faehlmanni retseptsioon Liis Raua töödes aastatel 1934 ja 1965
 • 12.45 Vaheaeg
 • 14.00 Aare Pilv, Tekst kohandamiste vahel II. Jaan Kaplinski “Isale” ja Anton Nigovi “Harjutuste” näitel
 • 14.30 Kadri Tüür, “Raadio”: tekst kui kohanemise masin
 • 15.00 Eneken Laanes, Kohanev identiteet Jaan Krossi iseseisvumisjärgses loomingus
 • 15.30 Vaheaeg
 • 16.00 Andrus Org, Fiktsioonimaailmade metafoorne kohanemine: fantastika versus reaalsus
 • 16.30 Piret Viires, Taasleitud süütus – fanfiction’i võimalused
 • 17.00 Raamatute “Võim ja kultuur” ja “Netinalju Stalinist” esitlus. Kõnelevad Sirje Olesk ja Arvo Krikmann

Laupäev, 24. aprill

 • 10.00 Peeter Torop, Interdiskursiivsus ja tekstide diskursiivne identiteet
 • 10.30 Arne Merilai, Irooniline kohanemine
 • 11.00 Andreas Trossek, Tsensuurist loomefaktorina – Priit Pärn versus Nõukogude Liit
 • 11.30 Raivo Kelomees, Tekstipildid kunstis: sõna ja pilt digitaalses meedias
 • 12.00 Vaheaeg
 • 13.30 Sirje Olesk, “Siin me seisame, kuid me võime ka teisiti. Lutheri ajad on möödas”. Kohanemisest 1930-ndate aastate eesti vaimuilmas
 • 14.00 Katrin Ennus, Kunst kui mäss, kohanemine ja kohandaja Heiti Talviku ja Betti Alveri luules
 • 14.30 Marin Laak, Intertekstuaalsed kohanemised: “Kalevipoeg” ja nüüdistekstid
 • 15.00 Vaheaeg
 • 15.30 Ülle Pärli, Lugeja ajaloomälu ja -unustus teksti tähendusloomes. (Andrus Kivirähki “Meie Lenin” näitel)
 • 16.00 Anneli Mihkelev, Teksti taassünd
 • 16.30 Johannes Saar, Muusade röövimine. Kunstnikukarisma jaotumisest taasiseseisvunud Eesti seltskonnaajakirjanduses
 • 17.00 Rein Veidemann, “Naistekad” kui kohanev tekst

Korraldajad:
Eesti Kirjandusmuuseum (Sirje Olesk, Virve Sarapik)
Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool (Rein Veidemann, Piret Viires)

Kohanevad tekstid

Kohanevad tekstid

Reede, 16. mai

 • 11.00 Avamine
 • 11.15 Tiit Hennoste, Kõne kohanemine kirjandusega
 • 11.45 Rutt Hinrikus, Elulugu kui kohanev tekst
 • 12.15 Kristiina Ross, Kohanev tõlge: eestikeelne Vana Testament 1739 ja 2003
 • 12.45 Vaheaeg
 • 14.00 Peeter Torop, Kreooltekst kui adaptiivne mudel
 • 14.30 David Vseviov, Põhjendus nõukogudeaegses tekstis (Ivangorodi ja Narva taasühendamise küsimuses)
 • 15.00 Olaf Kuuli, Muutuvad parteitekstid (1946–1950)
 • 15.30 Vaheaeg
 • 16.00 Rein Ruutsoo, Liberaalse filosoofilise kultuuri purunemine esimesel okupatsiooniaastal 1940–1941
 • 16.30 Eve Annuk, Tekstid ja vastutekstid
 • 17.00 Piret Viires, Tekstide kohanemine küberruumis

Laupäev, 17. mai

 • 10.00 Rein Veidemann, Kohanduvast tekstist Jaan Krossi näitel
 • 10.30 Tiina Kirss, Vergangenheitsbewältigung eesti moodi? Mineviku vaagimised Ene Mihkelsoni romaanides Nime vaev ja Ahasveeruse uni
 • 11.00 Luule Epner, Klassika kohandamine lavaga: Luts, Unt ja Kõiv
 • 11.30 Epp Annus, Kolm Lydiat: Koidula taassünd 20. sajandil
 • 12.00 Vaheaeg
 • 13.30 Arne Merilai, Siga tamme all. (Lüroeepiline kohanemine)
 • 14.00 Õnne Kepp, Tuulekujundi püsimine ja muutumine eesti lüürikas aastatel 1860-1953
 • 14.30 Anneli Mihkelev, Ütlemata öeldud mõtted: allusioon kui retooriline võte ja strateegia kaasaegses eesti luules
 • 15.00 Vaheaeg
 • 15.30 Virve Sarapik, Realism ja reaalsuse representatsioonid
 • 16.00 Ene-Reet Soovik, Inimese või ingli keeli? Vahepealsest luulest
 • 16.30 Kristin Kuutma, Kohanev tekst ja kohanematu hääl: seto eepos “Peko” kui kollaboratsioon ja representatsioon
 • 17.00 Aare Pilv, Tekst kohandamiste vahel. Anton Nigovi “Harjutuste” ja Peeter Mudisti “Ratsukäigu” põhjal

Korraldajad:
Eesti Kirjandusmuuseum (Sirje Olesk, Virve Sarapik)
Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool (Rein Veidemann, Piret Viires)

Kohandumise märgid II

Kohandumise märgid II

Reede, 5. aprill

 • 11.00 Avamine
 • 11.15 Peeter Torop, Tõlkesund Eestis: lehekülgi tõlkeloost
 • 11.45 Rein Veidemann, Kohandumise kool. Valmar Adamsi näitel
 • 12.15 Katre Talviste, Kurja kirjaniku suurus. Prestiiži ja ideoloogia konfliktid prantsuse tuumautorite retseptsioonis Sartre’i näitel
 • 12.45 Vaheaeg
 • 14.00 Liis Hion, Eesti teater stalinismi ajal. Uurimisega seotud allikakriitilised ning psühholoogilised probleemid
 • 14.30 Piret Kruuspere, Kohanemine rambivalguses
 • 15.00 Janika Kronberg, Kuuekümnendad: kuldsed või kassikuldsed?
 • 15.30 Anneli Mihkelev, Romantiline elutunnetus vs. kohandumine
 • 16.00 Vaheaeg
 • 16.30 Elo Lindsalu, Emad ja tütred: väljatulek sõjatraumadest ja eksiilitõrjutusest
 • 17.00 Maie Kalda, Smuuli mütoloogiat
 • 17.30 Kadri Tüür, Juhan Smuul, kirjanduslik korkvender

Laupäev, 6. aprill

 • 10.00 Mart Kalm, Eesti arhitektuur Helsingi–Moskva–Pariis kolmnurgas
 • 10.30 Andres Kurg, “Lugupidamisega D. Juddile” ehk Jüri Okase pääs läände
 • 11.00 Peeter Linnap, Loomulikkuse mõistest murranguperioodi dokumentalistikas
 • 11.30 Virve Sarapik, Saar
 • 12.00 Vaheaeg
 • 13.00 David Vseviov, Repatrieerimisretoorika kui abivahend kohandumiseks tagasipöördumisideega (1945–1953)
 • 13.30 Katrin Ennus, Iroonia – kohanemine, teesklus või mäss?
 • 14.00 Külliki Vulf, Vaikimine, vabastav võimalus kõnelemiseks. Kas võimalus kohandumiseks?
 • 14.00 Vaheaeg
 • 15.00 Marin Laak, Kriitika kohandumisest: 1970ndad
 • 15.30 Piret Viires, Kirjanduse kohandumisi 1990ndatel ehk kauboikapitalismi kultuuriloogika
 • 16.00 Eve Annuk, Kohandumine ja 1990ndad

Korraldajad:
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus (Virve Sarapik)
Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool (Rein Veidemann)

Kohandumise märgid I

Kohandumise märgid I

Kava

 • 11.00 Jaan Undusk, Avasõna
 • 11.10 Jaak Kangilaski, Mitmenäoline marksism
 • 11.40 Rein Ruutsoo, Mugandumise müra ja “oma hääl”: Rem Blumi marksistlik diskursus marksistliku telose vastu
 • 12.10 Kadri Tüür, Timo Maran, Kohased teod. Loodusteaduslikku
 • 12.40 Vaheaeg
 • 13.30 Krista Kodres, Klassikaline retoorika ja modernismi kehtestamine
 • 14.00 Karin Paulus, Kompjalgne mugavus: 1960. aastate ruumikujundus
 • 14.30 Ants Juske, Poliitilise ja kunstilise kollaboratsionismi vahekorrast eesti sõjajärgses kunstis
 • 15.00 Virve Sarapik, Kunst kui pelgupaik
 • 15.30 Vaheaeg
 • 16.00 Rein Veidemann, Autobiograafia kohandumise märgina
 • 16.30 Maie Kalda, Vana kaader järel-eesti ajal võimalusi proovimas
 • 17.00 Sirje Olesk, Näidiskohaneja Johannes Semperi lugu
 • 17.30 Toomas Liiv, Eestikeelsed kirjanduslood 1940–1960: kohandumise areng

Korraldajad:
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus (Virve Sarapik)
Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool (Rein Veidemann)